​Hallituksen kokous 26.1.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 26.1.2021 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 § Neurokeskus -toimialueen esittely

4 § Kansallisen neurokeskuksen perustaminen

5 § Strategian toimeenpanon eteneminen

6 § Investointimäärärahamuutokset ja Tyks T1-sairaala huoltopihan lastauslaiturin muutostyön hankkeen kilpailutuksen käynnistäminen

7 § Sairaalarakennuksen myynti Paraisilla

8 § Kuvantamistoimialueen yhteistyöryhmän muutokset

9 § Tiedoksiantoasioita

10 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 20.1.2021 8:44
Luotu : 20.1.2021 8:38