Hallituksen kokous 26.11.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 26.11.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

136 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

137 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

138 § Tiedoksiantoasioita

139 § Toimintasäännön muutokset Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tulosalueen ja Tyksin tulosalueen fuusion johdosta

140 § FinnHems Oy:n osakkeiden myynti

141 § Labquality Oy:n osakkeiden myynti

142 § Turun kaupungin ja VSSHP:n fysiatrian lääkäritoimintoja koskeva yhteistyö                 

143 § KNK-vuodeosaston sijoittaminen T3-sairaalan 8. kerrokseen

144 § Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan täydentäminen

145 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 19.11.2019 15:49
Luotu : 19.11.2019 15:46