Hallituksen kokous 26.3.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 26.3.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

26 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

28 § Tiedoksiantoasioita

29 § Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

30 § Käyttösuunnitelmien toteutuminen vuodelta 2018

31 § Selvitys Yksi sairaala -hankkeen sekä keskittämis- ja päivystysasetuksen aiheuttamista muutoksista

32 § Sairaanhoitopiirin omistajapoliittiset linjaukset Länsirannikon Työterveys Oy:n yhtiökokousta varten

33 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen syksyksi 2019

34 § Valtuuston kokous syksyllä 2019

35 § Asiantuntijapalvelut -palvelualueen esittely

36 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.

Muokattu : 20.3.2019 9:08
Luotu : 20.3.2019 9:04