​Hallituksen kokous 26.4.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 26.4.2022 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

43 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

45 § Tiedoksiantoasioita

46 § Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 ja sitovien tavoitteiden seuranta

47 § Vähemmistökielen lautakunnan raportti

48 § Salon sairaalan päivystys kesällä 2022

49 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen syksyksi 2022

50 § Valtuuston kokous syksyllä 2022

51 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 20.4.2022 9:19
Luotu : 20.4.2022 8:32