​Hallituksen kokous 27.11.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 27.11.2018 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

120 §  Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
121 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta
122 §  Totek-toimialueen esittely
123 §  Tiedoksiantoasioita
124 §  Vakanssien perustaminen psykiatrian toimialueelle
125 §  Oikaisuvaatimus hallintojohtajan vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä
126 §  JHT-tilintarkastajan väliraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta
127 §  Otto-oikeuden käyttäminen

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.  

Muokattu : 20.11.2018 17:31
Luotu : 20.11.2018 17:28