HALLITUKSEN KOKOUS 27.3.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 27.3.2018 klo 9.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

18 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
19 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
20 § Tiedoksiantoasioita
21 § Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
22 § Käyttösuunnitelmien toteutuminen vuodelta 2017
23 § Vaali sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkaan
24 § Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan varajäsenen vaali
25 § Valtuuston asialistan hyväksyminen
26 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen syksyksi 2018
27 § Halikon sairaalan pellon myynti
28 § Otto-oikeuden käyttäminen

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.
Muokattu : 19.9.2019 14:08
Luotu : 21.3.2018 8:09