​Hallituksen kokous 28.1.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 28.1.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 § Tiedoksiantoasioita

4 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

5 § Nimen valitseminen rakenteilla olevalle Tyksin uudelle sairaalalle

6 § Sairaanhoitopiirin johtajan sijaisuusjärjestelyt

7 § Vakanssimuutos hallintokeskuksen tulosalueella

8 § Tyks A-sairaalan C-siiven peruskorjaus

9 § Oikaisuvaatimukset koskien kenttäjohtotoiminnan lakkauttamista

10 § Oikaisuvaatimus kenttäjohtotoiminnan päättymiseen liittyvästä palkanmaksujen aikataulusta

11 § Oikaisuvaatimus koskien puuttuvan tutkinnon perusteella tehtyä palkan alennusta

12 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 21.1.2020 16:04
Luotu : 21.1.2020 16:01