​Hallituksen kokous 28.4.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 28.4.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

36 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

37 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 § Tiedoksiantoasioita 

39 § Toimenpiteet koronavirusepidemian talousvaikutusten vähentämiseksi

40 § Keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustaminen

41 § Salon sairaala 2023 toiminnallinen suunnitelma ja suunnittelutilanne

42 § Valtuuston jäsenen vaihtuminen

43 § Eron myöntäminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen vaali

44 § Oikaisuvaatimus asiakasmaksua koskevasta viranhaltijapäätöksestä

46 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 28.5.2020 8:23
Luotu : 22.4.2020 8:01