Hallituksen kokous 29.1.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 29.1.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1 §    Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 §    Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit -toimialueen esittely

4 §    Tiedoksiantoasioita

5 §    Ruotsinkielisen erikoissairaanhoidon palvelujen organisointi                 

6 §    Varsinais-Suomen alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

7 §    Auria biopankin määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen

8 §    Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan täydentäminen

9 §    Hallituksen ottamien viranhaltijoiden palkkojen tarkistukset

10 §  Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.  

Muokattu : 23.1.2019 11:56
Luotu : 23.1.2019 11:47