​Hallituksen kokous 3.3.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 3.3.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

13 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

14 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

15 § Tiedoksiantoasioita 

16 § Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös

17 § JHT-tilintarkastajan väliraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta

18 § Tuottavuusohjelma

19 § Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

20 § Vähemmistökielen lautakunnan ja hallituksen välinen yhteistyö

21 § Oikaisuvaatimus vakuutusmeklaripalvelun hankintaa koskevaan päätökseen

22 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 15.5.2020 14:01
Luotu : 26.2.2020 8:33