Hallituksen kokous 31.3.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 31.3.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

23 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

24 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

25 § Tiedoksiantoasioita 

26 § Toimielinten sähköisten kokousten käyttöönotto VSSHP:ssä

27 § Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

28 § Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

29 § Käyttösuunnitelmien toteutuminen vuodelta 2019

30 § Sairaanhoitopiirin johtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

33 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen syksyksi 2020

34 § Valtuuston kokous syksyllä 2020

35 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 15.5.2020 14:00
Luotu : 25.3.2020 7:53