​Hallituksen kokous 5.11.2019 (täydennetty)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 5.11.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

117 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

118 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

119 § Tiedoksiantoasioita

120 § Vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeudet

121 § Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020

122 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2020-2022

123 § Hoitokustannusten tasauksen maksu vuonna 2020

124 § Erityisvelvotteista aiheutuvien menojen maksut vuonna 2020

125 § Valtuustolle annettava selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksesta

126 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019–2020

127 § Paimion parantolan luovutus perustettavalle säätiölle

128 § Hallituksen jäsenen vaali

129 § Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan jäsenen vaali

130 § Lähipalvelulautakunnan jäsenen vaali

131 § Valtuuston asialistan hyväksyminen

132 § Otto-oikeuden käyttäminen

1.11.2019 julkaistu kokouksen lisälista:

133 § Vaali sairaanhoitopiirin johtajan virkaan

134 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020

135 § Määräaikaisen projektijohtajan vakanssin perustaminen Varsinais-Suomen
alueelliseen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeeseen 

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Ilmoitusta on täydennetty lisälistan tiedoilla 4.11.2019.

Muokattu : 6.11.2019 12:31
Luotu : 30.10.2019 9:42