Hallituksen kokous 5.3.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 5.3.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

11 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

13 § Neurotoimialueen esittely

14 § Tiedoksiantoasioita

15 § Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätös

16 § Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma

17 § Lännen Tekstiilihuolto Oy:tä koskevat järjestelyt

18 § Kuntayhtymän strategisten yhteisöjen määrittely

19 § Omistajanäkemyksen antaminen STM:n ehdotukseen koskien FinnHEMS Oy:n järjestämää ilmailupalvelua

20 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan varajäsenen vaali

21 § Oikaisuvaatimus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa

22 § Oikaisuvaatimus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä Psykiatrian toimialueella

23 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.  

Muokattu : 27.2.2019 11:56
Luotu : 27.2.2019 11:53