Hallituksen kokous 6.11.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 6.11.2018 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

102 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen               

103 § Pöytäkirjantarkastajien valinta               

104 § Tiedoksiantoasioita       

105 § Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019                          

106 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2019 - 2021                          

107 § Hoitokustannusten tasauksen maksu vuonna 2019      

108 § Erityisvelvotteista aiheutuvien menojen maksut vuonna 2019              

109 § Valtuustolle annettava selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksesta 

110 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2019                

111 § Hallintosäännön muutos                         

112 § Valtuutettujen tekemät aloitteet           

113 § Valtuuston asialistan hyväksyminen      

114 § Arkean jakautuminen    

115 § Selvitys laboratoriotoiminnan yhteisyrityksestä            

116 § Ylilääkärin vakanssin perustaminen laboratoriotoimialueelle                

117 § Eron myöntäminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävästä     

118 § Halikon sairaalan asuinalueen asemakaavan toteuttamista koskevan maankäyttösopimus ja kauppakirja 

119 § Otto-oikeuden käyttäminen                   

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.  

Muokattu : 31.10.2018 10:13
Luotu : 31.10.2018 10:10