Hallituksen kokous 8.10.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 8.10.2019 klo 13.30.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

108 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

109 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

110 § Tiedoksiantoasioita

111 § Osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2019 ja sitovien tavoitteiden seuranta

112 § Talousarvion ja -suunnitelman 2020–2022 valmistelutilanne ja palvelusuunnitelmien toimittaminen jäsenkunnille

113 § Tyks T-sairaala TF1 tilamuutokset

114 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen kevääksi 2020

115 § Valtuuston kokous keväällä 2020

116 § Otto-oikeuden käyttäminen.

HUOM! Kokouksen kellonaika korjattu oikeaksi 2.10.2019.  

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.

Muokattu : 3.10.2019 11:18
Luotu : 1.10.2019 16:24