​Hallituksen kokous 9.6.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 9.6.2020 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

61 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

62 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

63 § Tiedoksiantoasioita 

64 § Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2020 ja sitovien tavoitteiden seuranta

65 § Talousarvioraami vuodelle 2021

66 § Uudenmaan sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen

67 § Terveyskylä Oy - Tilannekatsaus ja esitys jatkosuunnitelmasta

68 § Labrador Oy - Tilannekatsaus ja esitys jatkosuunnitelmasta

69 § Eräitä toimintasäännön toimivaltuuksia koskevia määräaikaisia muutoksia

70 § Maanvaihto Salon kaupungin ja VSSHP:n kanssa

71 § Salon kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 734-13-10-27 myynti

72 § Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön sääntömuutos

73 § Otto-oikeuden käyttäminen

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 3.6.2020 14:12
Luotu : 3.6.2020 13:45