​Valtuuston kokous 24.11.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään tiistaina 24.11.2020 klo 13.00 alkaen Medisiina D, 1. krs, Alhopuro-salissa (Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

27 § Kokouksen avaaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

28 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

30 § Pöytäkirjantarkastajat ja pöytäkirjan nähtävilläpito

31 § Kokousesitelmä

32 § Muutokset vuoden 2020 talousarvioon

33 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2021–2023

34 § Hoitokustannusten tasauksen maksu vuonna 2021

35 § Erityisvelvotteista aiheutuvien menojen maksut vuonna 2021

36 § Valtuustolle annettava selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksesta

37 § Psykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelma

38 § Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2021-2022/2025

39 § Sairaanhoitopiirin hallintosäännön päivitys

40 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2021

41 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen

42 § Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen vaali

43 § Sidonnaisuusilmoitusten raportointi valtuustolle

44 § Valtuuston kokous keväällä 2021

45 § Valtuutettujen aloitteet

46 § Hallitukselle osoitettava kysymys

47 § Kokouksen päättäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 25.11.2020 8:26
Luotu : 10.11.2020 11:48