Valtuuston kokous 26.11.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään tiistaina 26.11.2019 klo 13.00 alkaen Tyksin T-sairaalan Risto Lahesmaa -salissa (Hämeentie 11, Turku).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

18 §  Kokouksen avaaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

19 §  Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

20 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

21 §  Pöytäkirjantarkastajat ja pöytäkirjan nähtävilläpito

22 §  Kokousesitelmä

23 §  Vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeudet

24 §  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2020-2022

25 §  Hoitokustannusten tasauksen maksu vuonna 2020

26 §  Erityisvelvotteista aiheutuvien menojen maksut vuonna 2020

27 §  Valtuustolle annettava selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksesta

28 §  Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019–2020

29 §  Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020

30 §  Paimion parantolan luovutus perustettavalle säätiölle

31 §  Vaali sairaanhoitopiirin johtajan virkaan

32 §  Hallituksen jäsenen vaali

33 §  Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan jäsenen vaali

34 §  Lähipalvelulautakunnan jäsenen vaali

35 §  Sidonnaisuusilmoitusten raportointi valtuustolle

36 §  Esitys valtuustolle tilintarkastussopimuksen optiovuoden 2021 käytöstä

37 §  Valtuuston kokous keväällä 2020

38 §  Valtuutettujen aloitteet

39 §  Hallitukselle osoitettava kysymys

40 §  Kokouksen päättäminen

 

Muokattu : 13.11.2019 10:40
Luotu : 13.11.2019 10:37