​Valtuuston kokous 30.11.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään tiistaina 30.11.2021 klo 13.00 alkaen Tyksin T-sairaalan Haartman-salissa (Hämeentie 11, Turku).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

16 § Kokouksen avaaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen                     

17 § Pöytäkirjanpitäjän valitseminen

18 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen                

19 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

20 § Pöytäkirjantarkastajat ja pöytäkirjan nähtävilläpito

21 § Toimielinten vaaleissa huomioon otettavaa

22 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

23 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali

24 § Tarkastuslautakunnan vaali

25 § Hallituksen vaali sekä hallituksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan määrääminen

26 § Hallituksen konsernijaoston asettaminen

27 § Kielellisen vähemmistön lautakunnan vaali

28 § Lähipalvelulautakunnan vaali                

29 § Valtuuston kokouksista ilmoittaminen

30 § Valtuuston kokous kesäkuussa 2022

31 § Valtuustoryhmien muodostaminen

32 § Kokousesitelmä

33 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2022

34 § Hoitokustannusten tasauksen maksu vuonna 2022

35 § Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksut vuonna 2022

36 § Valtuustolle annettava selvitys arviointikertomuksesta

37 § Vaali sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan virkaan

38 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 202

39 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen     

40 § Tyksin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus vuodelle 2022

41 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilivelvollisten nimeäminen vuosille 2021-2022

42 § Esitys valtuustolle tilintarkastusyhteisön valinnasta

43 § Valtuutettujen tekemät aloitteet

44 § Valtuutettujen aloitteet

45 § Hallitukselle osoitettava kysymys

46 § Kokouksen päättäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 3.12.2021 16:14
Luotu : 17.11.2021 11:45