Siirry sisältöön

​Johtaminen ja organisaatio

Strategia

Sairaanhoitopiirin strategia ja arvot vuosille 2019-2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialla tarkoitetaan kuntayhtymän valtuuston hyväksymää lähivuosien tavoite- ja toimintaohjelmaa.

Valtuusto, hallitus ja johtokunnatPuinen puheenjohtajan nuija

Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto. Jäsenkunnat valitsevat valtuustoon yhteensä 75 edustajaa. Kukin kunta valitsee kunnan koon mukaan 1-5 jäsentä ja Turun yliopisto kaksi.

Valtuusto on siirtänyt osan päätösvallastaan kuntayhtymän hallitukselle, johon kuuluu 19 jäsentä. Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallitukseen 17 jäsentä ja Turun yliopisto kaksi.

Psykiatrian tulosalueella ja sairaanhoitopiirin liikelaitoksilla on omat johtokunnat, jotka päättävät tietyistä niiden toimintaan kuuluvista asioista. Tyksin johtokuntana toimii kuntayhtymän hallitus. Lisäksi sairaanhoitopiirillä on lähipalvelulautakunta, joka auttaa kehittämään Tyksin Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloiden toimintaa.

Toiminnan valvonta

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat sairaanhoitopiirin ulkoisesta valvonnasta tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastuslautakuntaa avustaa tarkastusyksikkö, jonka esimiehenä toimii kuntayhtymätarkastaja.

Muut luottamuselimet

Ruotsinkielisen väestön erikoissairaanhoidon järjes­tämi­sek­si ja ruotsinkielisen terveydenhuol­tokoulu­tuksen kehit­tämi­seksi ja yhteensovittami­seksi sairaanhoitopiirissä on kielellisen vähemmistön lautakunta.

Sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta toimii koko sairaanhoitopiirin yhteistoimintaelimenä. Sen tehtävänä on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa sairaanhoitopiirissä ja käsitellä yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat. Lisäksi sairaanhoitopiirissä toimii työsuojelujaosto ja lukuisia yhteistoimintaryhmiä.

Johtoryhmä

Sairaanhoitopiirin käytännön toimintaa johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Hänellä on apunaan johtoryhmä, johon kuuluu johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja ja henkilöstön edustaja.

Johtoryhmän kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanilla ja sairaanhoitopiirin viestintäpäälliköllä.

 

 

Päivitetty: 6.5.2020 11:25
Luotu: 20.11.2013 10:42