Siirry sisältöön

​Sairaanhoitopiirin strategia

Parannamme joka päivä – yhdessä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia tuleville vuosille on nimeltään Parannamme joka päivä – yhdessä. Strategian nimessä kiteytyy tavoitteemme, se että haluamme parantaa monin erin tavoin ja teemme sen yhteistyössä. 

Strategialla varaudumme soteuudistukseen sekä haemme ratkaisuja selvitä haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta. Sairaanhoitopiiri panostaa strategiassaan asiakas- ja henkilöstökokemuksen vahvistamiseen sekä laajaan yhteistyöhön.

Missio: yliopistosairaanhoitopiirinä tuotamme kansainvälisesti korkealaatuisia terveydenhuollon palveluja ja tutkimusta. 

Arvot: Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö, uudistuva toiminta sekä kestävä kehitys. 

Visio: Suomen arvostetuin ja modernein sairaanhoitopiiri.

Neljä strategisista painopistealuetta:

  • Asiakaskokemus: Tavoitteena Suomen paras asiakaskokemus
  • Henkilöstökokemus: Tavoitteena Suomen arvostetuin työpaikka
  • Kuntayhteistyö: Tavoitteena Laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut
  • Jatkuva parantaminen ja uudistuminen: Tavoitteena Pohjoismaiden paras yliopistosairaala

Asiakkaalla tarkoitamme käyttäjäasiakasta eli potilasta. Hoidamme vuosittain yli 200 000 potilasta. 

Tuemme koko maakunnan palvelujärjestelmän kehittämistä ja vahvistamme osaltamme erityisvastuualueen erikoissairaanhoitoa ja vaativaa erikoissairaanhoitoa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Huippulaatuisen erikoissairaanhoidon lisäksi yliopistosairaanhoitopiirillä ja -sairaalalla tulee olla kyky tukea tutkimusta ja alueen terveys- ja bioalaa sekä jatkaa yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa

Strategiaa valmisteltiin laaja-alaisesti vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla, ja se perustuu toimintaympäristöanalyysiin, eri sidosryhmille tehtyihin kyselyihin ja osallistavien työpajojen antiin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi strategian 24. marraskuuta 2020. 

Lue lisää:

Päivitetty: 13.1.2021 15:01
Luotu: 13.1.2021 14:49