Siirry sisältöön

​Kielellisen vähemmistön lautakunta

Erikoissairaanhoitolain 18 § mukaan lautakunnan tehtävä on kehittää ja yhteensovittaa piirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 § määritellään lautakunnan tehtävät sekä kelpoisuus lautakuntaan.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 47 § mukaisesti kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä tiedottamisessa on otettava eri kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon. Kuntayhtymän sairaanhoitopalvelut on järjestettävä niin, että asukkaat saavat palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty.

Sairaanhoitopiirin hallitus on 27.4.2021 hyväksynyt uudistetun kieliohjelman vuosille 2021-2022/25. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri haluaa tietoisesti profiloitua kaksikielisenä yliopistosairaalana ja sairaanhoitopiirinä. Ohjelma tukee henkilöstöä palvelemaan asiakkaitaan omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi siten, että molemmat kielet elävät rinnakkain kaikissa toiminnoissa. Kieliohjelman pääpaino on toimeenpano-ohjelmalla, jossa esitetään kieliohjelman konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ja niille mittarit ja vastuuhenkilöt.

Kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenet  valtuuston 19.9.2017 päätöksen mukaisesti (suluissa varajäsen)

  • Egon Nordström, Parainen, pj. (Jonas Heikkilä, Turku)
  • Eeva Bergman, Parainen, vpj. (Ted Bergman, Parainen)
  • Eva-Stina Hellbom, Kemiönsaari (Martti Peräaho, Raisio)
  • Gunilla Avellan, Kemiönsaari (Anne-Marie Nygren, Parainen)
  • Risto Nurmela, Parainen (Tomy Wass, Kemiönsaari)
  • Marianne Robertsson, Turku (Mari Lindman, Turku)
  • Anders Laurén, Kemiönsaari (Dennis Nordell, Kemiönsaari)
  • Christjan Brander, Parainen, vpj. (Conny Granqvist, Parainen)
  • Marja-Riitta Ståhlberg, Turku (Janna Lehtimäki, Turku).

Esittelijä ja sihteeri 

Esittelijänä toimii ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori, ylihoitaja Wiveka Kauppila. Sihteerinä toimii ylihoitaja Susanna Friman.

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Liitteet

Päivitetty: 5.5.2021 12:39
Luotu: 30.6.2016 11:04