Siirry sisältöön

​Kielellisen vähemmistön lautakunta

Erikoissairaanhoitolain 18 § mukaan lautakunnan tehtävä on kehittää ja yhteensovittaa piirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 § määritellään lautakunnan tehtävät sekä kelpoisuus lautakuntaan.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 47 § mukaisesti kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä tiedottamisessa on otettava eri kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon. Kuntayhtymän sairaanhoitopalvelut on järjestettävä niin, että asukkaat saavat palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty.

Sairaanhoitopiirin hallitus on 31.8.2010 § 116 hyväksynyt kieliohjelman pohjaksi sille, miten vähemmistökielen palvelut tulee toimia ja miten niitä tulee kehittää sairaanhoitopiirissä. Kieliohjelman käyttöön ottamiseksi on tehty erillinen jalkauttamissuunnitelma. Lisäksi on laadittu yleiskirje kielilain vaatimuksista palvelutoiminnassa ja hallinnossa.

Kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenet  valtuuston 19.9.2017 päätöksen mukaisesti (suluissa varajäsen)

  • Egon Nordström, Parainen, pj. (Jonas Heikkilä, Turku)
  • Christjan Brander, Parainen, vpj. (Conny Granqvist, Parainen)
  • Karoliina Abrahamsson, Parainen (Eeva Bergman, Parainen)
  • Eva-Stina Hellbom, Kemiönsaari (Martti Peräaho, Raisio)
  • Gunilla Avellan, Kemiönsaari (Anne-Marie Nygren, Parainen)
  • Risto Nurmela, Parainen (Tomy Wass, Kemiönsaari)
  • Marianne Robertsson, Turku (Mari Lindman, Turku)
  • Anders Laurén, Kemiönsaari (Dennis Nordell, Kemiönsaari)
  • Marja-Riitta Ståhlberg, Turku (Janna Lehtimäki, Turku).

Esittelijä ja sihteeri 

Esittelijänä ja sihteerinä toimii talouspäällikkö Mona Rönnholm, puh 0407080551.

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Liitteet

Lista ajankohtaisesta lainsäädännöstä (ruotsiksi)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kieliohjelma 2010

Kieliohjelman jalkautussuunnitelma 2010

Yleiskirje 13/2005 Uuden kielilain vaatimukset palvelutoiminnassa ja hallinnossa

Toimintakertomus 2015 (ruotsiksi)

Suunnitelma vuodelle 2016 (ruotsiksi)

Päivitetty: 10.12.2018 13:02
Luotu: 30.6.2016 11:04