Siirry sisältöön

Sidonnaisuudet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (VSSHP) keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

VSSHP:n sidonnaisuusrekisteri 

Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskeva Kuntalain muutos on astunut voimaan vuonna 2017 alkavan valtuustokauden alusta. Kuntalain 84 §:ssä on säädetty, että ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen tai virkatehtävän hoitamisessa.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksien muutoksesta kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin muutos on astunut voimaan.

Sidonnaisuuksista ja niiden muutoksista ilmoitetaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle, joka vastaa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden valvonnasta ja ylläpitää siihen liittyvää rekisteriä. Rekisteriin sovelletaan tietosuojalakia.

Yhteystiedot

VSSHP Ky / Tarkastuslautakunta
PL 52
20521 Turku

VSSHP:n sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste

Lisätietoja:

Synnöve Niemi
kuntayhtymätarkastaja
puh. 050 438 1826
sähköposti: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Aiheesta muualla

Päivitetty: 31.1.2022 12:43
Luotu: 15.9.2017 13:23