Siirry sisältöön

​Keskossänky - tammikuu 2014

Harmaa metallinen keskossänky.

Ilmausta keskonen käytetään ennenaikaisesti syntyneistä lapsista. Sanan keksi arkkiatri Arvo Ylppö (1887−1992) ja hän määritteli aikoinaan keskosen alle 2 500 gramman painoiseksi vastasyntyneeksi.

Nykyisin keskosuus määritellään tavallisimmin raskausviikkojen mukaan. Raskausviikkojen 22 ja 37 välillä syntynyt lapsi määritellään keskoseksi. Keskoslasten elinmahdollisuuksien parannuttua huomattavasti 1900-luvun lopulla, on alettu puhua myös alle 1 500 gramman painoisina syntyvistä pikkukeskosista. Keskosina syntyy noin neljä prosenttia suomalaislapsista.

Kuukauden esine on harmaa metallinen keskossänky, jossa ohuiden jalkojen päällä on soikea sänky. Keskossänky on ollut käytössä 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Keskoslapsella on sängyssä ollessaan ollut päällään untuvatyyny tai -peitto.

Sängyn on tehnyt erityisen lämpimäksi kuumavesipullo, joka on sängyn jalkopäässä. Kuumavesipullo on lämmittänyt sängyn reunat ja pohjan ja tehnyt sängystä lämpimän paikan keskoselle.

1900-luvun alkuun mennessä oli osoitettu, että lämpö ja ravinto parantavat keskoslapsen selviytymismahdollisuuksia. Keskoslapsen hoidossa onkin keskossängyssä voitu keskittyä juuri näihin tekijöihin.

Keskosina syntyneiden lasten elintoimintojen säätely on puutteellista ja keskoset ovat usein herkkiä sairastumaan. Tällaista vastaan keskossänky ei antanut turvaa.

Keskossängyissä hoidettiin keskoslapsia aina 1940-luvulle saakka, jonka jälkeen keskoskaapit alkoivat yleistyä Suomessa. Keskoskaapissa keskoslapset saivat tarvitsemaansa erityishoitoa. Myöhemmin keskoskaappien kehittyessä tässä erikoislaitteistolla varustetussa laatikossa kosteutta, happipitoisuutta ja lämpöä voitiin säädellä tarkoin. Lisäksi keskoskaappi suojasi keskosta taudinaiheuttajilta.

Suomessa saatiin 1950−70-luvuilta alkaen korkeatasoiset keskosten teho-osastot eri puolille maata keskussairaaloiden rakentamisen myötä.

Keskossänky sekä aiemmin kuukauden esineenä esitelty keskoskaappi 1940−1950-luvun vaihteesta ovat esillä Turun Lasarettimuseon näyttelyssä.

Päivitetty: 4.10.2019 14:58
Luotu: 13.10.2014 15:15