Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Johtajan blogi

heinä 29
Tyks Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalat uudentyyppisiksi kuntouttaviksi lähisairaaloiksi

Sairaanhoitopiirimme hallitus 19.5., Uudenkaupungin ja Loimaan kaupunkien valtuustot 1.6. ja 29.6. tekivät yhtäpitävät päätökset sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelystä. Vaikka muutos ei näy uusina rakennuksina tai uusina osastoina, se on periaatteellisesti hyvin tärkeä näiden alueiden sote-palveluiden kehittämisessä.

Suomen terveyspalvelujärjestelmän haasteena viime vuosisadalla oli alkujaan suuri sairastavuus, lääkäripula ja palveluiden saaminen harvaanasutuille seuduille. Vuosisadan puolivälistä lähtien maahan rakennettiin kattava keskussairaalaverkosto, jota aluesairaalat täydensivät. Terveyskeskukset rakennettiin 1970-luvulta lähtien. Palveluiden tarve oli kasvava, ja terveydenhuollon työvoimaa riitti. Maa tervehtyi  ja vaurastui.

Sittemmin moni asia on muuttunut. Lääketieteen erikoistuminen 50 erikoisalaan on aiheuttanut, että edelleenkään erikoislääkäreitä ei ole tarpeeksi koko maan alueelle. Nykyinen päivystysasetus edellyttää, että potilasta hoidettaessa päivystysaikana on oltava nopeasti saatavilla kyseisen alan erikoislääkäri. Suomeen rakennettua sairaalaverkkoa ei voida siksi käyttää enää samalla tavalla kuin ennen.  Onneksi ei ole tarvettakaan, kun liikenneyhteydet ovat parantuneet .   Kiireellisissä tapauksissa jopa lääkärihelikopteri on käytettävissä.  Toisaalta maan väestö ikääntyy, eikä välttämättä vaurastu samaa tahtia kuin ennen. Erikoislääkäripalveluita tarvitaan edelleen lähellä asukkaita.

Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon erillisyys aiheutti , että  oltiin hyvin tarkkoja siitä, milloin potilas hoidetaan erikoissairaanhoidossa ja milloin terveyskeskuksessa. Terveyskeskuksiin luotiin omat vuodeosastot, osaltaan vanhojen kunnalliskotien pohjalta.  Vastaavanlaisia terveyskeskusten vuodeosastoja ei muuten ole juurikaan käytössä muissa Euroopan maissa. Suomessa on sairaansijoja asukkaita kohden edelleen sairastavuuteen nähden runsaasti. Potilaalle aiheutuu vaivaa, kun hänet siirretään sairaalan vuodeosastolta terveyskeskuksen vuodeosastolle. Samalla aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, kun hoitojakson alkaessa uudessa paikassa on aloitettava monet asiat alusta. Virheitäkin voi sattua.

Uuden palvelumallin tavoitteena on, että potilaat pääsevät nopeammin kuntoutukseen ja kotiin.  Se mahdollistuu poistamalla kahden porrasteisen vuodeosaston malli.  Seurauksena on myös vuodeosastohoidon ja vuodeosastopaikkojen väheneminen. Sekä Vakka-Suomessa  että  Loimaalla on voitu tilastollisesti osoittaa liiasta vuodeosastokäytöstä aiheutuvan  tarpeettomia kustannuksia. Loimaalla tehdyssä tutkimuksessa todettiin jälkeenpäin arvioiden, että sairaalan sisätautipotilaista 39,6 % oli väärässä hoitopaikassa.

Sairaalamme jatkavat toimintaansa Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Sairaanhoitopiiri tukee perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea nykyistä paremmilla erikoissairaanhoidon lähipalveluilla. Sairaalan erikoislääkärein osaaminen on terveyskeskuslääkäreiden käytössä.  Kun  sote-järjestämislakia ei nyt ole, muutos on päätetty tehtäväksi siten, että pääosa sairaaloiden vuodeosastojen hoitohenkilökunnasta siirtyy terveyskeskusten organisaatioon.

Yhdessä päätetty muutos on esimerkki siitä, miten terveystoimijoiden on meneteltävä nykyisessä tilanteessa. Talouspaineisiin on pystyttävä vastaamaan potilaan hoitoa parantaen, heti nyt, eikä sote-uudistusta odottaen.

 

Olli-Pekka Lehtonen

sairaanhoitopiriin johtaja

Kommentit

Tähän viestiin ei ole lisätty kommentteja.

Blogia kirjoittaa
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen