Älä viivyttele hoitoon hakeutumisessa koronaepidemian aikana

Tyksissä on huomattu, että pelko koronavirustartunnasta saattaa viivyttää potilaiden hoitoon hakeutumista ja vakavien sairauksien toteamista. Jo nyt on ollut nähtävissä, että hoitoon hakeudutaan liian myöhään. Koronaviruspotilaita hoidetaan Tyksin sairaaloissa turvallisesti vain heille rajatuissa tiloissa, eivätkä sairastuneet aiheuta tartuntariskiä muille potilaille tai hoitohenkilökunnalle.

Suomessa on tehty runsaasti toimia, joilla koronavirusepidemian laajenemista on pyritty rajoittamaan. Toimien tarkoitus on ollut varmistaa, että sairaaloissa on riittävästi resursseja siinäkin vaiheessa, kun potilasmäärän arvioidaan olevan suurin. Tehdyt toimet ovat olleet vaikuttavia ja niiden ansiosta tilanne on Varsinais-Suomessa pysynyt rauhallisena.

– Julkisuudessa käytävä keskustelu viruksen etenemisestä, suojavarusteiden puutteesta ja teho-osastopaikkojen riittävyydestä on kuitenkin aiheuttanut turhaa huolta sairaalahoidon turvallisuudesta. Valitettavasti hoitoon on jätetty hakeutumatta myös sellaisissa tilanteissa, joissa hoito olisi ollut tarpeen, Tyksin sairaalanjohtaja Petri Virolainen kertoo.

Hoitoa ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista siirtää myöhemmäksi ilman merkittävää haittaa potilaan terveydelle. Koronarajoitteet, joilla pyritään suojaamaan väestön terveyttä, ovat joissakin tapauksissa kääntyneet itseään vastaan. Tutkimuksiin tai hoitoon hakeutumisen empiminen vaarantaa muiden sairauksien hoitoa ja sillä voi olla koronavirusta suuremmat haitalliset vaikutukset väestön terveyteen. Jos sairauksia ei hoideta, komplikaatioiden riski kasvaa ja vaarattomista oireista voi nopeastikin tulla kiireellistä hoitoa vaativia.

– Olisi hyvä hoitaa sairauksia nyt, kun tilanne epidemian suhteen on vielä rauhallinen, Virolainen painottaa.

Hoidon viivästyminen näkynyt Tyksissä lukuisin tavoin

Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantanen kertoo, että potilaiden määrä on kaikissa Tyks Akuutin toimipisteissä vähentynyt huomattavasti koronaepidemian aikana. Potilaiden viivyttely hoitoon saapumisessa onkin näkynyt Tyksin sairaaloissa monella tavalla.

– Kardiologin arvioon on koronaepidemian seurauksena hakeutunut n. 30 % vähemmän potilaita kuin normaaliaikana. Lisäksi pallolaajennuksella hoidettujen sydäninfarktien määrä on laskenut 23 %, kertoo Tyks sydänkeskuksen ylilääkäri Heikki Ukkonen. Jos potilas ei tule hoitoon ajoissa, oikean diagnoosin saaminen viivästyy. Sillä saattaa olla ikäviä seurauksia.

– Esimerkiksi aivoverenkierron häiriön aiheuttamaa halvausoiretta ei hoidon viivästymisen vuoksi voitu hoitaa liuotushoidoin ja silmän rappeumasairauden hoidon laiminlyönti johtaa pysyvään näön heikkenemiseen, Virolainen luettelee.

– Tämä on erittäin huolestuttavaa. Viive hoitoon saapumisessa saattaa lisätä riskiä potilaalle aiheutuvaan pysyvään haittaan, Ukkonen summaa.

Koronapotilaat erillään muista potilaista

Tyksissä on tehty paljon työtä, jotta koronaepidemiasta huolimatta muiden potilaiden hoito sujuisi mahdollisimman turvallisesti. Koronapotilaita hoidetaan erillään muista, jotta epidemia ei vaaranna muiden potilaiden ja henkilökunnan terveyttä.

– Sydäntoimenpideosastolla, sydänvalvonnassa ja vuodeosastolla on varustauduttu asianmukaisin suojavälinein ja varmistettu erilliset tilat koronavirusta kantaville potilaille. Eristyshuoneet takaavat turvallisen hoidon myös riskiryhmäläisille, Ukkonen vahvistaa.

Rantanen kertoo, että jokaisessa Tyks Akuutin toimipisteessä Turun, Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa on oma palvelulinja hengitystieinfektiota sairastaville.

– Ohjaamme potilaan puhelinsoiton perusteella oikeaan palveluun ja siksi on tärkeää etukäteen soittaa Tyks Akuutin puhelinneuvontaan. Näin varmistetaan, että potilas pääsee sujuvasti suoraan oikeaan hoitopaikkaan eikä tartuntariskiä aiheudu muille sairaalahoidossa oleville potilaille.

Teksti: Talvikki Härmä

Muokattu : 5.6.2020 12:47
Luotu : 21.4.2020 12:49