​Arviointikertomus vuodelta 2019 on ilmestynyt

Tilahankkeiden suunnittelu ja pitkän aikavälin tilaohjelman puute ovat asioita, joihin VSSHP:n kuntayhtymän tarkastuslautakunta muiden asioiden ohella kiinnittää huomiota arviointikertomuksessaan vuodelta 2019. Tilahankkeiden toiminnallisen suunnittelun tulee lautakunnan mielestä noudattaa valtuuston hyväksymää taloussuunnitelmaa nykyistä paremmin. Tulevan tilatarpeen arvioinnin perusteella tulee laatia sairaanhoitopiirille pitkän aikavälin tilaohjelma.

Ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edistämiseen tulee lautakunnan mielestä varata nykyistä enemmän resursseja. Työhyvinvointikyselyn tuloksen perusteella tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa lisätään ja henkilöstön tasa-arvoisesta kohtelusta huolehditaan jatkuvasti työpaikan arjessa.

Tarkastuslautakunta raportoi vuosittain valtuustolle arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston sairaanhoitopiirille asettamat sitovat tavoitteet toteutuneet ja onko sairaanhoitopiirin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomus vuodelta 2019 käsitellään kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 9.6.2020.

Tutustu arviointikertomukseen ja tarkastuslautakunnan suosituksiin tarkemmin: Arviointikertomus 2019.

Muokattu : 29.5.2020 13:46
Luotu : 29.5.2020 13:42