Biopankkinäytteiden avulla kehitetään uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja 

Moderni lääketiede ja sen hoidot perustuvat tutkimustietoon. Tutkimuksissa tuotetun tiedon avulla on onnistuttu kukistamaan monet aiemmin henkeä uhanneet taudit. Biopankkinäytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on ymmärtää sairauksien syitä ja kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja.

Tällä viikolla käynnistyy koko Suomen kattava Annatko luvan -kampanja, jossa kerätään kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuvia biopankkisuostumuksia tutkimukselle olennaisten näytteiden saamiseksi. Mukana on myös Auria Biopankki.

– Suostumuksen antaminen ja näytteen luovuttaminen biopankkiin on arvokasta lääketieteelliselle tutkimustyölle. Nykyiset lääketieteen hoidot perustuvat tutkimuksiin. Biopankkitutkimuksista saadut tulokset palautuvat biopankkiin uusissa tutkimuksissa käytettäviksi, kertovat Annatko luvan – kampanjassa mukana olevat Riikka Taina ja Lila Kallio Auria Biopankista.

annatkoluvan3.png

Kuvassa Riikka Taina Auria Biopankista.

Annatko luvan -kampanja alkoi keskiviikkona 3.3. Mukana ovat Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Tampereen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Helsingin Biopankki ja Suomen Terveystalon Biopankki.

Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

– Biopankkisuostumuksen voi antaa ihan jokainen iästä tai sairauksista riippumatta. Tavoitteena on, että myös tulevaisuudessa tehtävien tutkimusten tarvitsemat näytteet ja tiedot löytyisivät valmiina biopankista ja mahdollisimman laajasti eri sairausryhmistä, kertoo Kallio.

Annatko luvan -kampanja käynnistyy nyt toista kertaa. Ensimmäinen kampanja käynnistettiin viime vuoden huhtikuussa, kun korona käytännössä lopetti mahdollisuuden biopankkisuostumusten keräämiseen kasvotusten. Kampanjan aikana sähköisiä biopankkisuostumuksia annettiin lähes 14 000 ympäri Suomen.

Biopankit tärkeitä erilaisten sairauksien tutkimuksessa

Biopankkien tekemä näytekeräys voi auttaa monenlaisten tautien tutkimuksissa, joissa etsitään entistä paremmin vaikuttavia hoitoja, selvitetään sairauksien syitä ja suunnitellaan keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn tai kehitetään esimerkiksi rokotteita infektioiden ehkäisyyn.

Biopankkien näytteitä on myös hyödynnetty koronapandemian aikana muun muassa FinnGen-tutkimuksessa, jossa pyritään ymmärtämään koronavirusinfektion yksilölliseen sairastuvuuteen vaikuttavaa perinnöllistä taustaa. Lisäksi Auria Biopankki on ollut mukana toteuttamassa tutkimusta muun muassa koronavirustartunnan yksilölliseen kulkuun vaikuttavista tekijöistä.

Näin voi antaa biopankkisuostumuksen:

  • Jokaisen on mahdollista luovuttaa näytteensä biopankkiin.
  • Osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää biopankkisuostumuksen antamista.
  • Biopankkisuostumuksen voi antaa sähköisesti tai paperilla. Biopankkisuostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilman erillistä syytä samalla tavalla.
  • Biopankkisuostumus tai -kielto kannattaa tehdä siihen biopankkiin, jonka sairaanhoitopiirin alueella oma terveydenhuolto tapahtuu.
  • Biopankkinäyte (yleensä verinäyte) otetaan laboratoriossa muun näytteenoton yhteydessä. Joihinkin biopankkeihin näytteen voi käydä antamassa myös erikseen (katso tarkemmat tiedot biopankkisi verkkosivuilta).
  • Vaikka nyt heti ei olisi mahdollista antaa näytettä, suostumus ja verinäytelähete pysyvät voimassa ja näyte voidaan ottaa seuraavalla asiointikerralla.
  • Lisätietoja suostumuksen antamisesta ja biopankkitoiminnasta löytyy oman alueesi biopankin verkkosivuilta. Varsinais-Suomessa se on Auria Biopankki.


Muokattu : 5.3.2021 12:27
Luotu : 5.3.2021 8:59