Erikoissairaanhoidon hoitoa jonotti vuoden 2020 lopussa 1 100 potilasta vähemmän kuin vuotta aiemmin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna kaikkiaan 231 000 potilasta. Tämä on 1 600 potilasta enemmän kuin vuotta aiemmin (+0,7 %). Koronapandemialla ei ollut mittavia vaikutuksia potilasmääriin, vaan vuonna 2020 sairaanhoitopiirissä hoitoon ja tutkimuksiin pääsi lähes tavalliseen tapaan. Vuoden 2020 lopussa hoitojonossa oli 1 100 potilasta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen 2. maaliskuuta 2021. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2020 tulos oli 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun vuoden 2020 talousarvio oli 6.2 miljoonaa euroa alijäämäinen.  

-Toistaiseksi olemme pystyneet koko koronapandemian ajan pitämään palvelumme lähes normaalina ja lisäksi onnistuimme jo viime vuonna vaikean taloudellisen tilanteen tasapainottamisessa. Erittäin poikkeuksellinen vuosi heijastui asiakkaillemme kokonaisuutena varsin vähän, mistä kiitokset kuuluvat koko henkilöstöllemme, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Arja Pesonen sanoo.

Joulukuun 2020 lopussa kiireettömään hoitoon pääsyä odotti kaikkiaan 12 415 asiakasta. Tämä on 1 100 potilasta vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Yli 6 kuukautta jonottaneita sen sijaan oli 259 enemmän kuin vuotta aiemmin. Odotusajan mediaani vuonna 2020 oli 36 päivää.  Jonoon pääsyssä eniten haasteita on ollut korvataudeissa, sillä koronapandemia on vaikuttanut jonoihin eniten suuremman tartuntariskin sairauksissa.

Hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun. Vuonna 2020 noin 44 prosenttia varsinaissuomalaisista käytti sairaanhoitopiirin palveluita.

-Hoitomuodot kehittyvät entistä enemmän avohoitopainotteiseksi ja vastaavasti vuodeosastohoito supistuu. Viime vuosi oli kuitenkin siltä osin poikkeuksellinen, sillä sekä avohoidon että vuodeosastohoidon määrä supistui, vaikka asiakasmäärä jonkin verran kasvoi, kertoo Arja Pesonen. 

Vuosi 2020 tiiviisti:

  • Sairaanhoitopiiri sai vuonna 2020 toimintatuottoa yhteensä 834 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla (+0,3 %). Toimintatuottojen kasvua selittävät valtion koronatuet. Jäsenkunnille hyvitettiin koronaviruspotilaiden hoidosta ja koronavirustestauksesta perittyjä kuluja 11,9 milj. euroa lopullisessa kuntalaskutuksessa.
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä käytti vuonna 2020 toimintaansa 793,2 miljoonaa euroa (muutos vuoteen 2019: +1,8 %). Tämä alittaa vuoden 2020 talousarvion 1,9 milj. eurolla (0,2 %).
  • Jäsenkuntien yhteistä talousrasitusta kuvaavat sitovat nettokulut alittivat talousarvion 32,3 miljoonalla eurolla (-5,1 %).
  • Koronapandemia on lisännyt hoitotarvikekustannuksia. Materiaalin ostomenot ylittivät määrärahat 1,9 milj. eurolla (1,1 %). Materiaalikustannukset muodostavat noin viidenneksen sairaanhoitopiirin kuluista.
  • Kustannusrakenteessa ei tilivuonna tapahtunut olennaisia muutoksia.
  • Toiminnan volyymit alittivat talousarvion hoitojaksojen osalta 5,5 %. Avohoidon volyymien osalta talousarvio alittui 1,7 %.
  • Hoidettujen eri potilaiden määrä nousi 0,7 % edellisestä vuodesta.
  • Hoitopäivät vähenivät -7 %, psykiatrian avohoitokäynnit kasvoivat +6,5 %.

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 3.3.2021 9:07
Luotu : 3.3.2021 9:05