Eturauhasen magneettitutkimus osoitettu tarkaksi Tyksin johtamassa tutkimuksessa

Eturauhasen kasvainkuvantaminen on aiemmin ollut hyvin haasteellista, mutta viime vuosina magneettikuvaus (MRI) on nopeasti kasvattanut suosiota ja osoittautunut aiempia metodeja, muun muassa ultraääni, selvästi tarkemmaksi osoittamaan eturauhasen syövän.

Tällä hetkellä standardiksi on vakiintunut niin sanottu multiparametrinen MRI, jossa tehdään useita eri kuvaussekvenssejä kuten anatominen kuvaus, diffuusiokuvaus ja varjoainetehosteinen kuvaus. Kuvaus on vaativa ja resursseja kuluttava. Kuvauksen kesto on noin 45 minuuttia.

Tyksissä on tehty vuodesta 2011 alkaen systemaattista tutkimusta eturauhasen MRI-kuvauksen optimoinnissa ja tämän seurauksena on kehitetty nopea ja tarkka kuvausmetodi. Tässä kuvausmetodissa nojaudutaan anatomiseen ja diffuusiokuvantamiseen ja varjoainekuvauksesta on pystytty luopumaan (niin sanottu biparametrinen kuvaus). Samalla kuvaus on tullut potilasystävällisemmäksi, muun muassa verisuonikanyylin asetusta ei tarvita ja kuvauksen kesto on vain 15 minuuttia.

Vuosina 2013–15 toteutettiin IMPROD (Improved Prostate Cancer Diagnosis with MRI and Biomarkers) – tutkimus, jossa Tyksissä rekrytoitiin 175 miestä, joilla oli eturauhassyöpäepäily tutkimukseen, jossa MRI edelsi eturauhasen koepaloja. Tutkimus osoitti MRI:n olevan hyvin tarkka kasvaindiagnostiikassa. Tulosten validointia varten toteutettiin 2015–2017 multi-IMPROD tutkimus, Tyksin johtama monikeskustutkimus, johon osallistuivat myös Helsingin ja Tampereen yliopistosairaalat sekä Satasairaala.

Tutkimus on nyt julkaistu arvostetussa Plos Medicine julkaisusarjassa. Tutkimus vahvisti aiemmat tulokset.

Peter Boström.

– Osoitimme, että magneettikuvantamisen tarkkuus ja negatiivinen ennustearvo merkittävän syövän suhteen ovat 70 ja 95 prosenttia. Vastaavasti ottamalla koepalat vain potilailta, joilla on magneettikuvissa osoitettu epäilyttävä pesäke, voisimme vähentää koepalojen määrää 22 prosentilla. Tällöin ainoastaan neljä merkittävää syöpää jäisi diagnosoimatta, sanoo ylilääkäri Peter Boström urologian osastolta.

Neljä syöpää 146:sta tarkoittaa kolme prosenttia. Multi-improd-tutkimus on myös tuonut uutta merkittävää tietoa eturauhasen koepalojen turvallisuudesta, infektioriskeistä sekä antibioottiresistenssistä. Edelleen jatkuvat tutkimukset keskittyvät mikrobiomin rooliin eturauhassyövän kehityksessä ja biomarkkereiden käyttöön eturauhassyövän diagnostiikassa.

Tutkimukseen ovat osallistuneet Tyksin urologian ja patologian yksikkö, kuvantamiskeskus, mikrobiologia sekä genetiikka sekä muiden tutkimuskeskusten urologian ja radiologian yksiköt. Tutkimus sai tukea Syöpäsäätiöltä.

Eturauhasen MRI on tullut vahvasti diagnostiikka ja parantaa diagnostiikan osuvuutta. Tyks on aktiivisesti osallistunut kehitystyöhön ja edistänyt diagnostiikan osuvuutta ja tehokkuutta. 

Lue lisää: Tutkimuksen julkaisu
 
Teksti ja kuva: Nadine Karell

Muokattu : 12.2.2020 15:35
Luotu : 5.8.2019 15:48