​FICAN West Innovation Campissa ideoitiin yliopiston ja sairaalan verkostoitumista syöpätutkimuksessa

Suomalaisen syöpätutkimuksen toimintaympäristöä kehitetään Läntisen syöpäkeskuksen (FICAN West), Rochen, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ja Turun yliopiston välisenä yhteistyönä verkostoitumista parantamalla.

Kansainvälisestikin mielenkiintoa herättäneellä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Business Innovation Camp -konseptilla FICAN West, Roche ja Tyks kehittävät yhteistyötä ja verkostoitumista kliinisessä lääketutkimuksessa.

Syöpätutkimus on monialainen toimintakenttä, johon liittyy niin yliopistojen piirissä tapahtuva perustutkimus kuin sairaaloissa tapahtuva kliininen tutkimus. Tyksin alueella toimiva Läntinen Syöpäkeskus (FICAN West) on Suomen toiseksi suurin syövän tutkimuskeskus ja osa Kansallista syöpäkeskusta (FICAN).  FICAN Westille asetettu tehtävä liittyy vuoropuhelun kehittämiseen näiden toiminta-alueiden välillä.

FICAN West Innovation Campin avulla tähän tehtävään haettiin uusia työkaluja Tyksin, Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Rochen yhteistyönä.

– Näimme, että ulkopuolisesta näkökulmasta voisi olla hyötyä tunnistamaan uudenlaisia tapoja eritaustaisten osaajien yhteen saattamiseen. Pidimme ajatuksesta, että yhdessä eri osapuolet pysähtyvät miettimään, mitä tutkimusverkoston koordinointi eri näkökulmista tai käytännön tekoina voisi tarkoittaa, sanoo Pia Vihinen, FICAN Westin johtaja.

Yhteistyön muotona käytettiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Business Innovation Camp -konseptia, joka on kumppaniorganisaatioiden kanssa järjestettävä ideointiprosessi. Prosessissa toimeksiantajat asettavat haasteen, jota ratkotaan kauppakorkeakoulun ja toimeksiantajien mentoroimissa opiskelijatiimeissä. Työskentely tapahtuu nopealla aikataululla muun muassa IT-alalta tutuissa sprinteissä. Ideointiprosessia on toteutettu kauppakorkeakoulussa vuodesta 2015 alkaen ja vuodesta 2018 alkaen myös ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa.

– Menetelmässä painottuu käyttäjien tarpeiden ja erilaisuuksien ymmärtäminen. Uudet toimintatavat eivät istu ellei eri osapuolten tavoitteita ja toimintaympäristöjä ole otettu huomioon. Ideoiden testaaminen ja palautteenkeruu on myös olennaista, sanoo Jouni Saarni, Turun yliopiston Centre for Collaborative Research -yksikön kehityspäällikkö.

Opiskelijaryhmät kehittivät lokakuussa järjestetyissä työpajoissa ratkaisuja kohdennettuihin haasteisiin ja esittelivät ne Tyksin, FICAN Westin, Turun yliopiston ja Rochen edustajille keskustelutilaisuudessa 4.11.2019. 

– Oli hienoa nähdä, että lyhyellä muutaman tapaamisen sprintillä pystyttiin avaamaan uusia keskusteluja aiheesta ja hahmottamaan kehitystarpeita uudella tavalla. Opiskelijat pohtivat esimerkiksi koordinointiroolin tukemista digitaalisten ratkaisujen ja näkyvyyden lisäämisen avulla. Olemme aloittaneet jo keskustelut useamman jatkohankkeiden suunnittelulle opiskelijoiden esitysten innoittamana, kertoo Vihinen.

Innovation Camp toteutettiin Tyksin, Turun yliopiston ja Roche Oy:n yhteistyösopimuksen yhtenä toimenpiteenä. Yhteistyösopimus solmittiin loppuvuodesta 2018 ja sen osana on sovittu erilaisia kehittämistoimenpiteitä muun muassa tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseksi.

– Etsimme ja kehitämme Rochella jatkuvasti uudenlaisia lisäarvoa luovia yhteistyömuotoja. Business Innovation Camp on mielenkiintoinen tapa löytää uusia mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita. Yhteistyö sairaalan ja yliopiston kanssa kehittää muun muuassa lääketutkimusta ja potilaan hoitoa, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi toteaa.

Mikä on FICAN West?

FICAN West, eli Läntinen Syöpäkeskus, on yksi viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, joista kukin toimii omalla yliopistollisella erityisvastuualueellaan (ERVA). FICAN West toimii yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa sekä koordinoivan kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) kanssa.

FICAN West on Tyks ERVA-alueen (Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit) sekä Turun yliopiston yhteinen syövän hoitoa ja tutkimusta koordinoiva verkostomainen organisaatio.

Syöpäkeskustoiminnan tavoitteet:

  • yhtenäistää syövän diagnostiikan ja hoidon käytäntöjä
  • varmistaa hoidon korkeatasoinen laatu
  • turvata yhtenäinen hoitoon pääsy
  • edistää korkeatasoista kliinistä ja syövän perustutkimusta
  • Läntinen Syöpäkeskus edistää tutkimusta ja yhteistyötä yritysmaailman ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintaan ovat sopimuksella (2017) sitoutuneet kaikki länsirannikon sairaanhoitopiirien vastuualueet, joissa tutkitaan ja hoidetaan syöpäpotilaita.

 

Muokattu : 4.11.2019 12:07
Luotu : 4.11.2019 9:44