Hintojen nostosta huolimatta sairaanhoitopiirin talous huhtikuussa ennakoitua enemmän alijäämäinen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuloksen ennakoidaan painuvan 25,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, kun talousarvio on laadittu neljän miljoonan euron alijäämän varaan.

Tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaukseen perustuva alijäämäennuste on kasvanut huhtikuun ennusteesta pääosin siitä syystä, että palvelutuotannon määrien ei oleteta elpyvän suunnitellulle tasolle. Jäsenkuntien maksut sairaanhoitopiirille jäävät ennusteessa 95 prosenttiin talousarviossa suunnitellusta tasosta tänä vuonna.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti syyskuussa korottaa vuodeosastohoidon ja avohoitokäyntien suoritehintoja 12 prosenttia marras-joulukuulle 2022. Korotus sisältyy tulosennusteeseen ja sen arvioidaan olevan vaikuttavuudeltaan viisi miljoonaa euroa.

Osavuosikatsauksesta ilmenee, että kunnilta saadut maksut vähenivät 3,4 prosenttia eli 16,3 miljoonaan euroa viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vähenivät 1,1 prosenttia eli 7 miljoonaa euroa vuoden 2021 vastaavaan jaksoon verrattuna.

– Henkilöstöpula vaikuttaa suoritteiden määrään siten, että ennuste tälle vuodelle on edelleen alijäämäinen. Alijäämän kasvun toivotaan loppuvuonna taittuvan, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Mikko Pietilä toteaa.

Palveluja sai useampi kuin viime vuonna

Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kaikkiaan lisääntyi Tyksissä hieman (0,6 prosenttia). Tyks Akuutissa potilasmäärä laski merkittävästi (8,5 prosenttia) viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

 – Päivystyksen asiakkaiden vähenemän taustalla on koronaan liittyvän etäasioinnin vaimeneminen verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Leikkaustoimenpiteitä on toteutunut alle 60 prosenttia talousarviossa ennakoidusta määrästä kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vähenemä on kuitenkin taittunut tarkastelujakson lopulla, vs. talousjohtaja Joni Haapanen sanoo.

Hoitotakuun toteutuminen on edelleen haasteellista sairaanhoitopiirin palveluissa. Yli kuusi kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä on kasvanut kesäkuusta. Hoitoon pääsyn mediaani on nyt 47 vuorokautta.

Vuoden 2022 investointimenojen arvioidaan toteutuvan 221,6 miljoonan euron suuruisina, mikä on 4,4 prosenttia yli talousarvion. Rakentamisen investointimenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 11,6 miljoonaa euroa (6 prosenttia) johtuen sairaanhoitopiirin vuosina 2014-2022 maksamien Majakkasairaalan rakentamismenojen (26,9 miljoonaa euroa) aktivoinnista investointimenoksi aiemman leasingrahoitusjärjestelyn sijaan.

Sairaanhoitopiirin hallitus merkitsi osavuosikatsauksen ja siitä johdetun talousennusteen tiedokseen 18.10.2022.


Muokattu : 19.10.2022 10:12
Luotu : 19.10.2022 8:54