​Hoito, hoiva ja palvelut tasalaatuisiksi koko maakunnan alueella

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaan sote-rakenneuudistushankkeeseen kuuluva Ylikunnallinen valvontakeskus -hanke on startannut vauhdilla. Valvonnan kehittäminen on jo aloitettu ikääntyneiden palveluissa ja lastensuojelussa, kaikki palvelualueet saadaan mukaan jo kevään 2021 aikana. Myös omavalvontakoulutukset on aloitettu.

Varsinais-Suomen ylikunnallinen valvontakeskus -hankkeessa alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiä tuetaan lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisessa tuottamalla valvonta-, ohjaus- ja arviointikäyntejä omavalvonnan varmistamiseksi. Valvonta perustuu alueelliseen valvontasuunnitelmaan.

Valvontakeskushankkeen projektipäällikkönä toimii Karolina Olin (sh AMK, TtM, tohtorikoulutettava) ja hänen työparinaan koulutusvastaava ja sairaanhoidon valvontakoordinaattori Karoliina Marjaniemi (sh AMK, TtK, TtM-opisk.).

– Valvontakeskushankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta sekä hoidon, hoivan ja palvelun laatua. Samalla parannetaan palveluntuottajien tasavertaista asemaa tukemalla omavalvonnan toteuttamista ja arviointia, Karolina Olin kertoo.

Kunta on järjestäjänä vastuussa siitä, että palvelut ovat tasalaatuisia niin kunnalla kuin yksityisissä ostopalveluissa, suurilla ja pienillä palveluntuottajilla.

Hankkeen valvontakoordinaattorit toimivatkin yhdessä kuntien kanssa. Yhteistyössä tehdään ennakoivia valvonta- ja ohjauskäyntejä sekä kehitetään ja yhdenmukaistetaan valvonnan menettelytapoja ja sisältöjä. Kaikki valvonnassa hyödynnettävät tietosisällöt määritellään ja testataan sähköisellä alustalla.

Valvontakoordinaattorit ovat
yhdenlaisia asiakkaiden edunvalvojia

Karolina Olinin ja Karoliina Marjaniemen rinnalla valvontakeskushankkeessa on vanhuspalveluiden valvontakoordinaattorina aloittanut myös terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (YAMK) Nita Valtonen, joka on tehnyt valvontakäyntejä jo aiemmin Turun kaupungilla. Hanketiimin myötä Valtonen kokee saaneensa taas uutta potkua työhönsä.

– Olen aina halunnut olla mukana kehittämässä jotain tällaista. Tähän saakka olen aktiivisesti itse hakenut tietoa koulutukseni päälle, mutta tästä olen saanut ns. leveämmät hartiat ja saan tehdä työtäni aidosti näkyväksi. Koen työn erittäin arvokkaaksi. Toimin ikään kuin asiakkaiden edunvalvojana, Valtonen miettii.

Valtosen lisäksi hankkeessa lastensuojelun valvontakoordinaattorina on aloittanut myös VTM Soila Vuohijoki. Samoin mielenterveys- ja päihdepalvelujen valvontakoordinaattorin valinta on jo loppusuoralla.

Omavalvonnassa kaiken takana on näkyvä ja systemaattinen turvallisuuden johtaminen, jonka peruselementit tulisi kuvata omavalvontasuunnitelmassa.

– Suunnitelmassa kuvataan, miten turvallisuutta käytännössä hallitaan eri osa-alueiden kuten riskienhallinnan tai palvelutarpeen arviointien kautta. Omavalvonta on aktiivista toimintaa, joka edellyttää koko henkilöstön ja johdon osallistumista, summaa Karolina Olin.


Koulutuksia palveluntuottajille 13.4., 4.5. ja 27.5. (samansisältöisiä)  ja Ylikunnallisen valvontakeskushankkeen aloitusseminaari tulossa.


Lisätietoja koulutuskalenterissa ja sivulla:

vssotehankkeet.fi 

Muokattu : 24.3.2021 12:54
Luotu : 24.3.2021 11:37