Hoitoalan lakon vaikutukset Tyksissä 5.4.2022

Neljä päivää kestänyt lakko vaikuttaa Tyksin toimintaan monin tavoin. Osa kiireellisestä hoidosta on jouduttu keskeyttämään ja palvelut ovat hyvin ruuhkautuneita. Tilanne sairaalassa muuttuu kaiken aikaa ja toimintoja järjestellään jatkuvasti sen mukaan, minne henkilöstöä saadaan.

– Tilanne sairaalassa on vaikea. Teemme keskeytyksettä töitä sen hyväksi, että pystymme järjestelemään kriittisen hoidon lakon aikana. Valitettavasti osa kiireellisestäkin ja välitöntä hoitoa vaativista toimenpiteistä on jouduttu perumaan, sanoo Tyksin vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö.

Tyksissä on pystytty ylläpitämään kriittisimmät toiminnot erityisjärjestelyillä. Potilaita on siirretty samoille vuodeosastoille.

Kiireellinen hoito pyritään turvaamaan

Tyksin leikkaussaleja avataan tällä viikolla lisää. Tavoitteena on saada tehtyä kaikkien syöpäpotilaiden leikkaukset, joita on noin 15 päivässä. Maanantaina ja tiistaina on pystytty leikkaamaan vajaa puolet listalla olleista syöpäpotilaista. Lisäksi turvataan muiden kiireellistä leikkausta tarvitsevien potilaiden hoito.

Kiireetöntä leikkaushoitoa ei valitettavasti pystytä vielä toteuttamaan. Leikkaussalien tilannetta kartoitetaan jatkuvasti ja tehdään tarvittavia muutoksia sen mukaan, mitä toimintoja on priorisoitava potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Syövän lääke- ja sädehoitoon on lakon alkamisen jälkeen saatu lisää suojelutyötä, ja pyrimme turvaamaan syövän hoidon kaikille sitä tarvitseville potilaille mahdollisimman pian. Sädehoitoa ei ole tähän mennessä pystytty antamaan kaikille potilaille, saamme huomisesta (6.4.2022) eteenpäin lisää sädehoitopaikkoja avattua. Myös joitain syöpälääkehoitoja jää tekemättä. 

Syöpää hoidetaan Tyksissä useilla eri toimialueilla ja eri osastolla, ja tilanne on eri yksiköissä hyvin erilainen.

Parantumiseen tähtäävää syöpähoitoa ei tulisi keskeyttää kuin erittäin painavasta syystä. Syöpäleikkausta täydentävät solunsalpaajahoidot tulisi antaa ajallaan. Sädehoitoon ei saisi tulla suunnittelemattomia taukoja, koska ne huonontavat hoitotulosta olennaisesti.

Tässä vaiheessa noin 700 kiireetöntä toimenpidettä on peruttu

Työtaistelu keskeytti kiireettömän hoidon. Kuluvan viikon maanantailta ja tiistailta on Tyksissä peruttu yhteensä noin 390 kiireetöntä leikkausta. Loppuviikolle peruutuksia on noin 50-90 päivittäin. Uusia toimenpideaikoja nyt peruutettujen tilalle annetaan heti, kun se on mahdollista.

Tällä hetkellä on käytössä noin puolet Tyksin vuodeosastopaikoista. Tyksin eri sairaaloissa on kaikkiaan noin 900 sairaansijaa. Lakon alkaessa kotiutettiin niitä potilaita, joiden kunto mahdollisti kotiuttamisen.

Psykiatrian avohoidon potilaskäynneistä suuri osa on jouduttu perumaan kuluvalla viikolla. Avohoidon kiireellisemmästä hoidon tarpeesta huolehditaan. Psykiatrian päivystys toimii osana Tyks Akuuttia. Psykiatrian osastot Turussa ja Halikossa toimivat huomattavasti normaalia pienemmällä henkilöstöllä, ja muun muassa lastenpsykiatrian osasto on suljettuna.  

Kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden dialyysihoito ja sektioleikkaukset saadaan turvattua tällä hetkellä käytössä olevalla työntekijämäärällä.

Laboratoriossa keskitytään päivystykselliseen toimintaan

Laboratorio- ja kuvantamispalveluja tehdään vain Tyks kantasairaalassa. Lakon aikana resurssit on keskitetty hoitamaan kaikkein kiireellisin näytteenotto lähinnä sairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

Tällä viikolla on Tyksin laboratorioihin ollut varattuna tuhansia näytteenottoaikoja, jotka on siirretty lakon jälkeiseen aikaan. Pääsyä laboratorion näytteenottoon pyritään lisäämään.

Koronanäytteistä pystytään hoitamaan ainoastaan kiireelliset sairaalan vuodeosastojen ja poliklinikoiden testaukset.

Päivystys ruuhkautunut - kehotamme asioimaan omassa terveyskeskuksessa 

Kaikki yhteispäivystyksen päivystyspotilaat on keskitetty kantasairaalaan, Tyks Akuuttiin. Lakkotilanteessa keskitytään kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitoon.

Päivystyspotilaat on hoidettu kiireellisyysjärjestyksessä ja odotusajat kiireettömissä asioissa ovat venyneet ajoittain useamman tunnin mittaisiksi. Suosittelemme hyödyntämään oman terveyskeskuksen palveluita hoidon saamiseksi.

Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin päivystykset ovat olleet suljettuina perjantaista 1.4. alkaen. Niiden avautumisesta tiedotetaan erikseen, kun lakkotilanne sen mahdollistaa. Pahoittelemme näistä järjestelyistä aiheutuvaa haittaa.

Vakavista oireista kärsivien potilaiden on kuitenkin syytä hakeutua viiveettömästi hoitoon.

Puhelinpalvelut valitettavasti ruuhkautuneet

Hoidon tarpeen arviointia ei valitettavasti pystytä toteuttamaan puhelimitse eikä Omaolo-palvelun kautta Tyks Akuutissa. Majakkasairaalan lasten- ja nuorten päivystyksessä on puhelinpalveluissa ajoittain ruuhkaa ja takaisinsoittopyyntöihin ei välttämättä pystytä vastaamaan.

Päivystyspuhelin 02 313 8800 ja 116 117 eivät ole alueellamme toiminnassa lakon vuoksi.

Terveyskeskusten päivystysvastaanotot eivät ole lakon piirissä ja vastaanottavat potilaita. Kiireettömissä asioissa tulee ensisijaisesti olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Hätätilanteessa soita aina 112.

 

Tyksin sairaaloita ovat Tyks kantasairaala Turussa, Halikon sairaala, Loimaan sairaala, Orto Kirurginen sairaala, Raision sairaala, Salon sairaala, Turunmaan sairaala sekä Vakka-Suomen sairaala.  Muokattu : 7.4.2022 10:43
Luotu : 5.4.2022 13:20