Hoitoon pääsy uhkaa heiketä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä merkittävästi

Hoitoon pääsy on heikentynyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kevään aikana. Syynä tähän on jatkohoitopaikkojen puute, pitkään heikentynyt henkilöstötilanne, koronapandemia sekä kevään työtaistelutoimenpiteet.

– Olemme valitettavasti tilanteessa, että hoitotakuu ei kaikin osin enää toteudu. Koronapandemia, heti sen jälkeen ajoittuneet työtaistelutoimet sekä alan pitkän jatkuneen henkilöstöpulan yhteisvaikutuksena hoitoon pääsy on heikentynyt poikkeuksellisen vaikeaksi. Suurin syy ongelmiin on siinä, että potilaille ei löydy jatkohoitopaikkoja, sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen sanoo.

Erikoissairaanhoidon palveluita ei ole täysin pystytty lakon jäljiltä palauttamaan normaalitasolle. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat voimassa edelleen. Hoitovelka kasvaa, ja kaikkia potilaita ei tällä hetkellä pystytä hoitamaan sairaanhoitopiirin edellyttämällä tavalla.

Potilaille ei pystytä osoittamaan riittävästi jatkohoitopaikkoja. Päivittäin useita kymmeniä potilaita odottaa jatkohoitopaikkaa. Tilanne on erilainen Tyksin eri toimialueilla ja eri yksiköissä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus sai ajankohtaiskatsauksen aiheesta 24. toukokuuta. Varsinaiset hoitojonoja osoittavat tunnusluvut näkyvät tilastoissa viiveellä, mutta kehityssuunta on valitettavan selvä.

Hoitoalan kevään työtaistelun aikana sairaanhoitopiirissä on peruttu kaikkiaan noin 900 toimenpidettä. Peruuntuneista toimenpiteistä osalle on jo pystytty löytämään uusi aika. Eniten peruutuksia tehtiin silmäkirurgiassa, gastroenterologiassa sekä ortopediassa ja traumatologiassa. Polikliinisessä hoidossa suurimmat ongelmat ovat psykiatriassa.

– Huolimatta vallitsevasta tilanteesta haluan korostaa sitä, että henkilökuntamme tekee erinomaista työtä. Teemme päivittäin lukuisia vaativia erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja potilaittemme antama palaute Tyksissä saamastaan hoidosta on pääosin positiivista, Petri Virolainen sanoo.

Kesän sijaisista pulaa

Henkilöstöpula on huolestuttava. Vaikka tilanne on koronankin vuoksi ollut haastava jo pitkään, on henkilöstövaje kesää kohti mentäessä vaikeutunut. Henkilöstön poissaolot ja irtisanoutuneiden määrä ovat kevään aikana lisääntyneet.

Kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa. Kesäksi ei ole saatu riittävästi sijaisia, ja vajeen ennakoidaan vaikeutuvan entisestään kesälomakaudella. Tällä hetkellä arvio on, että jopa kolmannes tai puolet tarvittavista sijaisista puuttuu. Lisäksi jo sovittuja sijaisuuksia on peruttu. Tästä syystä kesän toimintaa joudutaan Tyksissä ajamaan alas normaalia enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiireettömän hoidon jonot kasvavat entisestään. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat pystytään kuitenkin hoitamaan.

Henkilöstövaje koko hoitoketjussa

Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tärkeää. Asian korjaamiseksi on tehty paljon, mutta mikäli sijaisten saanti ei kohene, toimet eivät riitä.

– Henkilöstö on venynyt erittäin paljon. Väki ei kuitenkaan riitä, työntekijöistä on krooninen pula koko hoitoketjussa ja erikoissairaanhoidossa kannamme kuormaa myös siitä. Henkilöstö on väsynyt. Tilanteen kärjistyminen ja esimerkiksi työtaistelutoimet ovat ymmärrettäviä. Osaamisen varmistamiseen ja terveydenhuoltotyön houkuttelevuuteen tulee myös jatkossa reagoida aiempaa voimakkaammin, Petri Virolainen sanoo.

Hoitoon tulisi hakeutua henkilöstöpulasta huolimatta

Henkilöstövaje heijastuu erikoissairaanhoidon toimintaan myös niin, että potilaita hakeutuu hoitoon tavallista vähemmän.

– Meillä näkyy samaa ilmiötä kuin koronan ensimmäisinä kuukausina: erikoissairaanhoitoa tarvitsevat eivät hakeudu hoitoon, vaikka tarve olisi. Esimerkiksi monia syöpätutkimuksia on tehty normaalia vähemmän. Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että monet potilaat sairastavat vakavaa sairautta tietämättä sitä. Sovittuja tutkimuksia ja käyntejä ei saisi jättää käyttämättä, Petri Virolainen muistuttaa.

Muokattu : 9.6.2022 17:33
Luotu : 24.5.2022 15:03