Hyvinvointialueelle kootaan henkilöstöfoorumi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun nimetään jo toimintansa aloittaneen yhteistoimintaelimen lisäksi laajempi henkilöstöfoorumi. Foorumille tuodaan tiedoksi ja kommentoitavaksi tulevan hyvinvointialueen sellaisia valmistelussa olevia asioita, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin eli vate pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään foorumiin edustajansa.

Henkilöstöfoorumiin tulee kaksi henkilöstön edustajaa jokaisesta hyvinvointialueeseen liittyvästä organisaatiosta. Lisäksi foorumiin kutsutaan yhteistoimintaelimen jäsenet.
Henkilöstöjärjestöt sopivat ja valitsevat keskuudestaan edustajansa tasa-arvonäkökohdat huomioiden. Henkilöstöfoorumi on tarkoitus nimetä vaten kokouksessa 23.11.2021.
Työnantajan edustajana henkilöstöfoorumiin nimetään Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen (varaedustaja Tuija Mäki), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja, hankejohtajana toimiva Saija Rintala (varaedustaja Kristiina Uutela) sekä hankejohtaja Laura Saurama (varaedustaja nimetään valmistelun edetessä). Henkilöstöfoorumin puheenjohtajana toimii Sinikka Valtonen ja varapuheenjohtajana Saija Rintala.
Nyt koottava henkilöstöfoorumi on virallista yhteistoimintaelintä laajempi kokoonpano. Viralliset neuvottelut käydään syyskuussa 2021 asetetussa väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä.

Hyvinvointialueen valmistelutyö hyvässä vauhdissa 

– Olemme saaneet hyvinvointialueen valmistelutyön hyvälle alulle ja vauhtiin. Samaan aikaan on todettava, että edessämme on erittäin paljon työtä. Ensi vuoden aikana emme tule saamaan kaikkea vielä valmiiksi mutta välttämätön ja kriittinen kyllä valmistuu vuoden 2023 alkuun mennessä. Minusta on syytä keskustella yhdessä meillä Varsinais-Suomen vatessa, mitä työtä priorisoidaan ennen vuoden 2023 alkua, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Matti Bergendahl sanoi.


Vaten kokouksessa käsiteltiin viimeksi seuraavia aiheita:

 • Valmisteluorganisaation hankejohtajat ovat aloittaneet työnsä loka-marraskuussa. Valmisteluorganisaatiota on myös muilta osin koottu syksyn aikana vaten puheenjohtajiston johdolla. Hankkeissa työskentelevien projektipäälliköiden nimeämisessä on tarkoitus edetä keskustellen yhtäältä hankejohtajien sekä toisaalta niiden organisaatioiden kanssa, joissa projektipäälliköiksi hakeneet tällä hetkellä työskentelevät. Tiukassa aikataulussa hyvinvointialueen valmistelussa on tarkoitus edistää seuraavaksi erityisesti talous, hallinto ja tukipalvelut; johtaminen ja osaaminen sekä ICT-hankkeita. Lisäksi rakennamme valmisteluorganisaation hankkeiden ja projektien valmistelua etenemistä tukemaan projektitoimiston, ja rekrytoinnit siihen ovat menossa.
 • Hyvinvointialuetta valmistelevien kuntien ja muiden toimijoiden verkostoitumista pidetään tärkeänä. Valmistelua on tarkoitus tehdä tehokkaasti ja kahdensuuntaisesti niin, että ns. lähettävät organisaatiot saavat toisistaan tukea käytännön työnsä jouduttamiseksi esimerkiksi henkilöstön, kiinteistöjen tai omaisuuden liikkeenluovutuksen valmistelemiseksi.
 • Valmistauduttiin ministeriöiden kanssa joulukuussa käytäviin Varsinais-Suomen hyvinvointialueneuvotteluihin.
 • Hyvinvointialueen organisaatiomallin valmistelu on vaten keskeisiä tehtäviä. Kokouksessa sovittiin, että syksyn aikana arvioidaan vaihtoehtoisten organisoitumistapojen etuja, mahdollisuuksia ja heikkouksia nimenomaan Varsinais-Suomen erityispiirteet huomioiden.
  • Organisoitumisen lähtökohtana on asiakas eli varsinaissuomalaiset, jotka käyttävät tulevan hyvinvointialueen palveluita.
  • Organisaatiota ja johtamisjärjestelmää on valmisteltava käsi kädessä.
  • Työssä tulee huomioida niin poliittinen, palvelutuotannon tulosvastuullinen taso kuin paikallinenkin taso.
  • Käytännössä työ jatkuu vaten ja valmisteluorganisaation hankejohtajien yhteisessä työpajassa. Poliittinen seurantaryhmä käsittelee organisoitumista vielä tämän vuoden aikana. Päätöksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisoitumisesta tekee aluevaltuusto, joka aloittaa maalis-huhtikuussa 2022.


Taustaksi: Väliaikainen valmistelutoimielin vate vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, kunnes hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa 2022. 


Muokattu : 17.11.2021 19:35
Luotu : 17.11.2021 19:30