​Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vahvisti laajemman henkilöstöfoorumin

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelun tulevan henkilöstöfoorumin jäsenet on nimetty. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, vate, vahvisti henkilöstöjärjestöjen esitysten mukaisesti henkilöstöfoorumin kaikkiaan noin 60 jäsenestä. Henkilöstöfoorumille tuodaan tiedoksi ja kommentoitavaksi tulevan hyvinvointialueen sellaisia valmistelussa olevia asioita, joilla on vaikutuksia henkilöstöön.

Hyvinvointialueen muodostavien kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirien ja pelastuslaitoksen henkilöstöjärjestöt nimesivät kukin foorumiin kaksi edustajaa, jotka osallistuvat työskentelyyn työparina. Foorumin jäsenet on päivitetty verkkosivulle.

Työnantajaa henkilöstöfoorumilla edustavat Sinikka Valtonen (varajäsenenä Tuija Mäki), Saija Rintala (varajäsenenä Kristiina Uutela) sekä Laura Saurama. Henkilöstöfoorumin puheenjohtaja on Sinikka Valtonen ja varapuheenjohtaja Saija Rintala.

Virallisena yhteistoimintaelimenä toimii väliaikainen yhteistoimintaelin.  

Hyvinvointialueneuvottelut ministeriöiden kanssa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen edustajat kävivät tiistaina 7. joulukuuta hyvinvointialueneuvottelut ministeriöiden kanssa. Kyseessä on vuotuinen neuvottelukierros kaikkien hyvinvointialueiden kanssa.

Keskustelu käytiin hyvässä yhteistyöhengessä. Neuvotteluissa totesimme yhteisesti, että hyvinvointialueen valmistelut ovat edenneet, mutta yhteistyön tiivistäminen on edelleen tarpeen kaikilla tasoilla. Hidasteena maakunnassamme on ollut järjestäjien runsaus ja ohjaavan tahon puute, ja että tarvitsemme jatkossa vahvempaa palvelujen strategista ohjausta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön saatavuus tunnistettiin hyvin suureksi haasteeksi, kertoo vaten puheenjohtaja Matti Bergendahl.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuu kaikkien maan kaksikielisten hyvinvointialueiden palveluiden koordinoinnista oli myös esillä neuvotteluissa.

– Saamme alustavan tiedon mukaan ministeriön rahoitusta koordinointiroolimme hoitamiseksi ja odotamme parhaillaan vahvistusta rahoitukselle. Tämä tarkoittaa, että saamme työn käytännössä polkaistua vauhtiin heti vuoden 2022 alusta aloittamalla rekrytoinnit, sanoo Bergendahl.

Toimitilat keskustasta

Hyvinvointialuetta valmisteleva, nyt rakentuva organisaatio sijoittuu Turun keskustaan osoitteeseen Rauhankatu 11. Tiloihin sijoittuu vaihtelevasti kaikkiaan noin 50–150 hyvinvointialuetta rakentavissa hankkeissa ja niiden projekteissa työskentelevää asiantuntijaa.

Tämän viikon vaten kokouksessa keskusteltiin lisäksi seuraavista aiheista:

  • Vaten yhteistyö järjestöjen suuntaan tapahtuu koordinoidusti sote-järjestöjen neuvottelukunnan kautta. Vaten lähtölaukaus käytännön järjestöyhteistyöhön on järjestöille suunnattu avoin etätilaisuus, joka pidetään 15. joulukuuta. Tilaisuuteen on kutsuttu järjestöjä sotejärjestöjen neuvottelukunnan kautta.
  • Suunniteltiin tiedon ja valmisteluvastuun siirtämistä valmisteluvaiheen organisaatiolta tulevan hyvinvointialueen toimielimille. Keskusteltiin siitä, että vaten on laadittava suunnitelma ja aikataulu, miten esimerkiksi hyvinvointialueen hallintosääntöä, strategiatyötä ja viranhaltijajohtoa voidaan valmistella tammikuun aluevaaleissa valittavan aluevaltuustolle päätettäväksi.

Taustaksi: Väliaikainen valmistelutoimielin vate vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, kunnes hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa 2022.

Muokattu : 14.12.2021 13:45
Luotu : 10.12.2021 8:43