​Hyvinvointialueen valmistelu etenee - yksi merkittävä etappi tammikuun aluevaalit

Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta valmistelee tällä hetkellä väliaikainen valmistelutoimielin, tuttavallisesti VATE. Se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, kunnes hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa 2022.

- Tässä vaiheessa teemme valmisteluita, että kuntien, sairaanhoitopiirin, kahden erityishuoltopiirin ja aluepelastuslaitoksen sote- ja pela-palvelut saadaan saumattomasti ja aikataulussa yhdistettyä ensi vuoden loppuun mennessä. Pidän tärkeänä alueellista yhdenvertaisuutta sekä varsinaissuomalaisten hyvää palvelukokemusta sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluissa koko maakunnan alueella, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Matti Bergendahl.

Tarpeet ja lähtökohdat hyvinvointialueen rakentamiselle ovat erilaisia eri puolilla maata.

- Haluamme suunnitella kauaskantoisia ratkaisuja, jotka toimivat juuri meillä Varsinais-Suomessa. Tämä tehdään harkiten, tietoon perustuen ja siihen on varattava aikaa, sanoo väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Tuomas Heikkinen.

Hyvinvointialueen ylin päättävä elin valitaan tammikuun aluevaaleissa

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään noin kolmen kuukauden kuluttua sunnuntaina 23. tammikuuta 2022.

Aluevaalien vaalipiirinä on Varsinais-Suomen tuleva hyvinvointialue, joka muodostuu maakunnan kunnista. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle ja äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Vuodesta 2025 alkaen aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Lue lisää aluevaaleista

Väliaikainen valmistelutoimielin osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen huolehtimalla aluevaalilautakunnan hallinnollisesta tuesta.

Vate työskentelee aluevaltuuston aloittamiseen saakka

Väliaikainen valmistelutoimikunta oli koolla lokakuun viimeisellä viikolla viidettä kertaa. Kokouksessa käsiteltiin tällä hetkellä valmistelussa olevia asioita:

  • Valmistelutoimielin sai raportin hyvinvointialueen ICT-muutoskustannusten valtionavustuksen rahoitushakemuksesta. Hakemus on jätetty lokakuussa ja rahoituspäätöksiä odotetaan talven aikana. 
  • Keskusteltiin ennen hyvinvointialueen aloittamista tarvittavista tietojärjestelmien päivityksistä.    
  • Keskusteltiin alustavasti ja yleisellä tasolla hyvinvointialueen organisoitumisen erilaisista mahdollisuuksista.
  • Suunniteltiin hyvinvointialueen valmistelussa tarvittavien tietojen keruuta kunnista ja muista lähettävistä organisaatioista. Tavoitteena on luoda yhtenäinen malli siitä, miten tiedot esimerkiksi henkilöstöä, kiinteistöjä tai omaisuutta koskien saadaan koottua päätöksenteon taustaksi.
  • Vaten poliittista seurantaryhmää täydennettiin: Elina Rantasen varajäseneksi nimettiin Janina Andersson ja Pekka Heikkilän varajäseneksi Marko Lindberg.
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2021 ja 2022 valittiin BDO Audiator Oy.

Muokattu : 29.10.2021 15:09
Luotu : 29.10.2021 9:56