Teinistä vaariin – ajankohtaista ajoterveydestä Ajopoli 5 vuotta -juhlaseminaari

 

Iäkkäät mainettaan parempia kuljettajia

Tyksin Ajopoli on Suomen ensimmäinen liikennelääketieteen verkostopoliklinikka, joka tuo yhteen vaativan erityissairaanhoidon osaamista kuljettajien ajoterveyden turvaamiseksi. Ajopoli juhlisti 5-vuotistaivaltaan juhlaseminaarilla. Seminaaripäivän teema oli ikä ja kuljettaminen.

Tyksin liikennelääketieteen osaamiskeskus Ajopoli järjesti 4.3.2020 ajankohtaisia ajoterveyden kysymyksiä käsittelevän 5-vuotisjuhlaseminaarin otsikolla "Teinistä vaariin – ajankohtaista ajoterveydestä". Kokopäiväinen seminaari kokosi yhteen kuljetus- ja liikenneterveysalan asiantuntijoita, liikenteen lupa- ja valvontaviranomaisia sekä ajoterveyden uusista tuulista kiinnostuneita ihmisiä ympäri Suomea.

– Haluamme tarjota Turussa jokavuotisen paikallisen seminaarin, joka kokoaa yhteen erilaisia ajoterveyden ja liikenteen osaajia, koska liikenneterveys koskettaa meitä kaikkia, kertoo Tyks Ajopolin hankejohtaja Marja-Liisa Huuskonen.

Tyks Ajopolin seminaaripäivä onkin vuosien saatossa muodostunut pidetyksi tapahtumaksi. Osallistujat pääsivät tänäkin vuonna verkostoitumaan ja täydentämään liikennelääketieteen tietojaan iloisen ja porisevan tunnelman vallitessa.

Nuoret hurjat miehet

Neurologi Mikael Ojala Tyks Ajopolilta käsitteli puheenvuorossaan iän koko kirjon vaikutusta ajoterveyteen. Hän muistutti, ettei korkea ikä ole ainoa riskitekijä liikenneturvallisuudessa. 

– Ajoterveyden haasteet ovat tietenkin ikäluokissa erilaisia, mutta turvallisuuskysymykset nousevat esiin kaikilla kuljettajilla. Ajoterveyttä havainnoidaan kuljettajan iästä riippumatta, Ojala muistuttaa.

Vaikka yli 75-vuotiaiden kuljettajien ajoterveys on suhteessa nuorempiin ikäluokkiin heikentynyt, jää vanhempien kuljettajien liikennevahinkojen lukumäärä kuitenkin reilusti alle nuorten, 18–20-vuotiaiden nuorten vahinkomääristä. Nuori ikä näyttäisi usein lisäävän riskikäyttäytymistä liikenteessä.

– Erityisesti nuoret miehet nousevat tapaturmatilastoissa esiin. He ajavat uskaliaammin ja ottavat suurempia riskejä liikenteessä kuin keski-ikäiset tai vanhemmat kuljettajat. Erilaisia liikennevakuutustapahtumia onkin eniten alle 24-vuotiailla mieskuljettajilla, Ojala huomauttaa.

Lastenneurologian erikoistuva lääkäri Anna Pitkänen muistutti kuulijoitaan siitä, että viime vuosina alaikäisille kuljettajille myönnettävien poikkeusluvan alaisten ajolupien määrä on kasvanut. Koska aivot kehittyvät aina 25 ikävuoteen asti, on alaikäisellä tai nuorella kuljettajalla aina haasteita liikenneturvallisuudessa.

– Kypsyminen näkyy nuorilla ajoterveydessä aivan samoin kuin muussakin elämänhallinnassa, Pitkänen kertoo.

– On muistettava, että riskinotto kuuluu nuoruuteen.

Keski-iässä turvallisimmat ajovuodet

Autoilijoiden turvallisimmat ikävuodet sijoittuvat 25—65 ikävuoden välille. Ammattikuljettajien olisi silti tärkeää tarkkailla omaa ajokykyään ja jaksamistaan. Ojala esittikin toiveen siitä, että työterveydenhuollossa otettaisiin selkeämmin kantaa kaiken ikäisten ammattikuljettajien ajoterveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen.

– Erityisesti ikääntyvät ammattikuljettajat kuuluvat riskiryhmään, joiden ajokorttioikeutta tulisi valvoa tarkemmin, Ojala tiivistää.

Vaikka ajokortillisten ikäihmisten määrä onkin viime vuosina ollut kasvussa, on valtaosa iäkkäistä ajajista edelleen miehiä. Terveitä, vanhempia kuljettajia yhdistää se, että he ovat harkitsevia ja vastuuntuntoisia.

– He ymmärtävät omaa kuntoaan jo paremmin. Koska ajokokemusta on kertynyt runsaasti, heillä ei ole enää tarvetta lähteä joka kelillä ajamaan, Ojala kiteyttää.

Edes lievä kognitiivinen hidastuminen ei yleensä vähennä ajoturvallisuutta ennen korkeaa, yli 80 vuoden ikää. Ikääntyessä ajoterveyden kannalta merkittävien sairauksien määrä kuitenkin kasvaa.

Ajoterveyden tarkkailuissa tärkeintä on jatkuvuus

Tyksin Ajopoli on valtakunnallisesti merkittävässä roolissa kaiken ikäisten kuljettajien ajoterveyden arvioinnissa. Ojalan mukaan ajoterveyden tarkkailussa tärkeintä on jatkuvuus. Hän nostaa hattua turkulaiselle sitkeydelle, joka mahdollisti Suomen ensimmäisen liikennelääketieteellisen verkostopoliklinikan synnyn viisi vuotta sitten.

Tyks Ajopoli edustaakin liikennelääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon valtakunnallista huippua. Aivan erityistä Ajopolin toiminnassa on hoidon jatkuvuuden turvaaminen sekä arvioitavan potilaan mahdollisuus kohdata moniammatillinen työryhmä kasvokkain. Kuten Ajopolin johtaja Marja-Liisa Huuskonen osuvasti tiivistää:

– Nyt me menemme potilaan luokse eikä potilas enää juokse meidän luoksemme.

Teksti: Talvikki Härmä

Muokattu : 10.3.2020 13:55
Luotu : 9.3.2020 8:45