​Ikääntyvien ihmisten hampaalliset suut iso haaste terveyspalveluille

Ikääntynyt väestö oli aiemmin lähes hampaatonta. Kun hampaat oli menetetty ja korvattu tekohampailla, oli suu ja elimistö turvassa infektioilta. Nykyään hampaat on onnistuttu säästämään, mutta huonokuntoisina ne muodostavat vaarallisen infektioportin elimistöön.  

Ikäihmisten määrä ja suhteellinen osuus väestöstä kasvaa nopeasti.

Hammaslääkäri hoitaa potilasta.

Arvio Varsinais-Suomen väestökehityksestä kertoo, että kun vuonna 2015 65-84-vuotiaita oli  89 033, vuonna 2030 arvio on yli 23 000 henkeä suurempi (112 247). Iäkkäämpien eli yli 85-vuotiaiden vastaava osuus oli vuonna 2015 13 772 ja vuonna 2030 määrän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan (20 453). 

- Väestöstä yhä suurempi osa on nyt ja tulevaisuudessa hampaallisia aiempaan verrattuna. Tämä merkitsee vääjäämättä sitä, että hammasperäisten infektioiden määrä kasvaa. Samalla muisti- ym. yleissairauksien vuoksi näiden infektioiden hoito kasaantuu sairaalatasoisiin yksiköihin. Kasvu näkyy jo nyt Tyksin suu- ja leukasairauksien klinikan vuodeosastohoitojen lisääntymisenä. Jotain on tehtävä jo nyt, jotta tulevaisuuden ikääntyneiden ja vanhusten suun terveys kyetään pitämään turvallisella tasolla. Hammas- ja suuperäiset infektiothan voivat hoitamattomina ja levitessään olla hengenvaarallisia, erityisesti monisairailla vanhuksilla, tiivistää suu- ja leukasairauksien vastuualuejohtaja Tero Soukka.

Myös suusyöpien määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

- Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan viidenneksellä suomalaisista löytyy suusta limakalvomuutos. Suun yleisin pahanlaatuinen kasvain on levyepiteelikarsinooma, jota esiintyy eniten ikääntyneillä ihmisillä.  Suusyövän viisivuotiseloonjäämisennuste on kehittyneistä hoidoista huolimatta kuitenkin vain hieman yli 50 prosenttia, kertoo dosentti, erikoishammaslääkäri Jaana Rautava Tyksin suu- ja leukasairauksien klinikasta. 

Ennaltaehkäisyllä ja omilla elintavoilla on merkitystä. Rautavan mukaan valtaosa suusyövistä on tupakan ja alkoholin aiheuttamia ja ne voitaisiin ehkäistä näitä välttämällä. Kroonisia suun limakalvosairauksia, kuten punajäkälää, esiintyy eniten keski-iän ylittäneillä ihmisillä. Ne aiheuttavat usein merkittävää epämukavuutta suun limakalvoilla ja vaativat hoitoa. Suusyövän riskitekijöihin kuuluu myös krooninen sieni-infektio, mitä ikään liittyvät suun kuivuminen ja suun limakalvosairaudet, kuten punajäkälä, lisäävät. 


Puhtaat hampaat - reikiä nolla? 

Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan karies eli hampaiden reikiintyminen ja parodontaali- eli hampaiston kiinnityskudosten sairaudet ovat yleisimpiä 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Tässä ikäryhmässä yli puolella miehistä ja viidenneksellä naisista oli hoitamaton kariesvaurio ainakin yhdessä hampaassa.

- Ikäihmisillä tärkeimmät reikiintymisen riskitekijät ovat puutteellinen suuhygienia, huono ruokavalio, ja heikentynyt syljeneritys. Juurikarieksen riskiä lisäävät myös ikenien vetäytyminen, minkä seurauksena paljastuu enemmän kariesaltista pintaa, jonka puhdistaminen on hankalaa. Vaikka plakkia muodostui iäkkäillä ja nuorilla yhtä paljon, iäkkäillä henkilöillä elimistö reagoi plakin mikro-organismeihin heikommin, mikä lisää ikenien paikallista tulehdusreaktiota, kertoo kariologian ja korjaavan hammashoidon professori, Tyksin suu- ja leukasairauksien ylihammaslääkäri Arzu Tezvergil-Mutluay

Hoidossa ensisijaisena tavoitteena on säilyttää hyvä suunterveyteen liittyvä elämänlaatu sekä mahdollisimman hyvä pureskelukyky.  Juurikariesta voidaan alkuvaiheessa hoitaa kajoamatta käyttämällä hammastahnaa, joka sisältää joko riittävästi fluoria tai arginiinin ja fluorin yhdistelmää. Terveillä ikäihmisillä kariesvaurioiden korjaava hoito on samanlaista kuin muillakin aikuispotilailla. 

Tyksin suu- ja leukasairauksien klinikka tekee tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa. Näin viimeisin tutkimustieto saadaan nopeasti kliiniseen käyttöön.

Tyksin suu- ja leukasairauksien klinikka järjesti alueellisen koulutustilaisuuden suun terveydenhuollon kanssa työskenteleville ammattihenkilöille ja vanhusten hoitolaitoksien ammattilaisille perjantaina 27.10.2017.  

 

Ikääntyvän potilaan muistilista

  • Hyvä ja säännöllinen suun ja hampaiden omahoito – vielä laitospotilaanakin
  • Säännöllinen suun terveydentilan seuraaminen ammattilaisen toimesta
  • Ikääntymisen vaikutusten varhainen huomioiminen
  • Röntgenkuvaukset ja oikea-aikaiset ennakoivat toimenpiteet
  • Korjauskelvottomien, infektoituneiden hampaiden poisto riittävän aikaisin

     

Teksti: terveystoimittaja Tuula Vainikainen

Kuva: Pixabay

Muokattu : 26.9.2019 13:58
Luotu : 27.10.2017 10:24