​Käsihygienialla torjutaan vakavia infektioita

WHO:n koordinoimaa maailman käsihygieniapäivä "Save lives: Clean Your Hands" on lauantaina 5. toukokuuta. Tämän vuoden teemana on hoitoon liittyvien sepsisten torjuminen käsihygienian keinoin.

Sepsisinfektio on hengenvaarallinen yleisinfektio.

– Hoitoon liittyvänä se alkaa usein verisuonikanyylistä, mutta voi alkaa esimerkiksi virtsakatetrista, leikkaushaavasta ynnä muuta sellaista, sanoo Tyksin ylilääkäri Esa Rintala Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksiköstä.

Käsiä pestään saippualla.

Kuva: Pixabay

Sepsis koskettaa 30 miljoonaa potilasta maailmassa joka vuosi. Sepsisinfektion kuolleisuus on korkea. THL:n SIRO-rekisterissä olevat sairaalat ilmoittavat vuosittain 1700 hoitoon liittyvää veriviljelypositiivista sepsistä. Tyksissä niitä on noin 0,95 tapausta tuhatta hoitopäivää kohti. Näihin liittyvä tapauskuolevuus on Suomessa 12 prosenttia (Tyksissä 6,4 prosenttia). Sepsisten määrät ovat kasvussa.

– Teemapäivän tarkoituksena on pyrkiä parantamaan potilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Hoitoon liittyvien infektioiden torjuminen on osa potilasturvallisuutta. Arviolta 50 prosenttia hoitoon liittyvistä infektioista on estettävissä. Kuten teemapäivän iskulausekin "It's in your hands – Prevent sepsis in health care" kertoo, tärkein keino estää sepsisinfektioita on juuri käsihygienian parantaminen. Tavoitteena on, että kaikki terveydenhuoltoalalla työskentelevät puhdistavat kätensä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, sanoo Rintala.

Terveydenhuollon työntekijöiden tulisi noudattaa WHO:n käsihygieniaohjetta ("5 moments to clean your hands"). Käsihygienian toteuttamisesta on Tyksin ohje Käsihygienia terveydenhuollossa www.hoito-ohjeet.fi –sivustolla.

– Toimintayksiköissä käsihygienian noudattamisesta pitäisi tehdä hoidon laadun mittari. Sen pitäisi myös olla kansallinen potilashoidon laadun seurantakohde. Myös potilaita pitäisi informoida käsihygienian noudattamisesta heidän hoidossaan.

Käsidesinfektioaineiden kulutus on Tyksissä onneksi kasvussa. Vuonna 2017 kulutus oli somaattisilla vuodeosastoilla 68 litraa tuhatta hoitopäivää kohti. Yliopistosairaaloiden kulutusvertailussa vuonna 2017 Tyks sijoittui kolmanneksi Oysin ja Taysin jälkeen. Matkaa kuitenkin vielä on, koska jos käsihuuhdetta käytettäisiin niin kuin WHO ohjeistaa, kulutuksen pitäisi laskennallisesti olla 200 litraa tuhatta hoitopäivää kohti.

– Tyksissä vuosina 2011 – 2015 tehdyssä melkein 8000 tapahtumaa käsittävässä käsihygienian havainnoinnissa todettiin, että käsihygienia toteutui oikein 47 prosentilla sairaanhoitajista ja perushoitajista ja vain 30 prosentilla lääkäreistä. Opiskelijat olivat sen sijaan hyvin oppineita: lääketieteen opiskelijoilla luku oli 72 prosenttia ja hoitotyön opiskelijoilla 56 prosenttia, selvittää Rintala.

Kaikki Suomessa toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt on nyt haastettu mukaan kansalliseen käsihygieniatempaukseen. Siinä tavoitteena on saada mahdollisimman monta yksikköä havainnoimaan käsihygieniaa 28.4. – 12.5.2018 välisenä aikana. Tyksin toimintayksiköt tekevät havainnoinnit suoraan eHuuhde –ohjelmaan, josta tulokset siirtyvät suomalaisten infektioasiantuntijoiden FiveMoments.net –karttapalveluun.

Muokattu : 6.2.2020 15:17
Luotu : 4.5.2018 10:24