​Kirjeemme lähettäjäksi merkitään vain Tyks tai VSSHP

Koko sairaanhoitopiiri siirtyy käytäntöön, joissa kirjeissä voi olla ainoastaan merkintä organisaatiosta ylätasolla (VSSHP tai Tyks), mutta ei muuta tietoa lähettäjästä. 

Tyksin kirjekuoria pöydällä.

Organisaatiotason tieto lähettäjästä tarvitaan, jotta tieto tilanteista, joissa kirje ei ole saavuttanut asiakasta, havaitaan. Silloin esimerkiksi tieto toimenpideajoista voidaan varmistaa muilla keinoin.

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa sairaanhoitopiiriin lähettämiin kirjeisiin potilaskantelun pohjalta. Sairaanhoitopiiristä ja sen yksiköistä lähetetyissä kirjeissä ei saa olla merkintää lähettäjästä, edes rakennustasolla tai yksikkökohtaisesti. Niiden pelätään paljastavan kirjeen vastaanottajan sairaanhoitopiirin asiakkaaksi.

Kunnes kirjekuoremme on saatu uudistettua edellä olevan käytännön mukaisiksi, me käytämme vanhan ohjeen mukaisia kirjekuoria, kuitenkin jättäen rastittamatta kohta tarkemmasta lähettäjästä.

Tämän käytännön aloitamme välittömästi kaikissa yksiköissämme.

Muokattu : 11.6.2020 8:09
Luotu : 20.2.2020 16:05