​Lääkäriliiton vuoden 2015 laatupalkinto Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolle

VVM-logo
Lääkäriliiton vuoden 2015 laatupalkinto on annettu Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolle. Palkintosumma (12 000 euroa) jaettiin kolmen hankkeen kesken. Tyksin vastasyntyneiden teho-osaston (2 000 euroa)  lisäksi palkittiin Armilan Kuntoutuskeskus (5 000 euroa) ja Doctagon Oy (5 000 euroa). Palkinnot luovutettiin Lääkäriliitossa järjestetyssä tilaisuudessa 8.12.2015.

Tyksin vastasyntyneiden teho-osasto palkittiin Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) -mallin kehittämisestä. VVM on koulutusmalli, jossa vastasyntyneiden teho-osaston koko moniammatillinen henkilökunta koulutetaan tukemaan vanhemmuutta ja varhaista vanhempi – vauva -suhdetta sairaalahoidon aikana.

Tavoitteena on yksikön toimintakulttuurin muuttaminen niin, että vanhemmista tulee olennainen osa oman vauvansa hoitotiimiä. Pitkäaikaisena tavoitteena on vähentää sairaalahoidon aiheuttamasta vanhemman ja vauvan välisestä separaatiosta seuranneita ongelmia lapsen kehityksessä ja vanhempien hyvinvoinnissa. Tähän mennessä VVM-malli on otettu käyttöön Tyksin lisäksi kahdeksassa muussa sairaalassa. Mallin vaikuttavuutta seurataan tieteellisellä tutkimuksella ja tulokset ovat lupaavia.

Laatupalkinto myönnetään vuosittain lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton professiojaos Lääkäriliiton laatuneuvoston esityksestä. Laatuneuvostossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.
 

Muokattu : 11.10.2019 8:57
Luotu : 8.12.2015 14:48