​Läntistä syöpäkeskusta vahvistetaan

Kolmen sairaanhoitopiirin alueella toimivaan Läntiseen syöpäkeskukseen perustetaan vakituiset johtajan ja kehittämispäällikön vakanssit. Tehtävissä on tähän asti ollut osa-aikaisesti, oman toimen ohella työskentelevät henkilöt. Toiminnan vakiintumisen seurauksena johtajan ja kehittämispäällikön tehtäviä ei ole enää perusteltua hoitaa määräaikaisina vakanssittomina tehtävinä.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään (21.8.2018), että Syöpäkeskukseen perustetaan 1.9.2018 alkaen syöpäkeskuksen johtajan virka ja kehittämispäällikön toimi. 

Läntinen syöpäkeskus on Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Turun yliopiston yhteinen organisaatio. Se kuuluu Suomen Kansalliseen syöpäkeskukseen neljän muun alueellisen syöpäkeskuksen kanssa. Hallinnollisesti syöpäkeskus toimii Tyksin sairaalajohtajan alaisuudessa. 

Läntinen syöpäkeskus vastaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä Tyksin erityisvastuualueella. Sen tehtävänä on varmistaa ja seurata alueen syöpäpotilaiden hoitoon pääsyn tasa-arvoa, seurata diagnostiikan ja hoidon laatua ja kehittää sitä yhdenmukaisemmaksi sekä edistää korkeatasoisen tutkimuksen toteutumista. Syöpäkeskus ei osallistu varsinaiseen potilashoitoon.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 7.10.2019 12:14
Luotu : 22.8.2018 11:06