Tyksin kardiologeilta tutkimustuloksia maratonin sydänvaikutuksista

 

Maratonjuoksijan sydänmerkkiaineet ohimenevästi korkealla

Tyksin kardiologien vuosi sitten Paavo Nurmi Marathonilla toteuttama tutkimus selvitti, että sydänmerkkiaineiden eli troponiinien määrä nousi maratonjuoksun jälkeen 95 prosentilla tutkituista juoksijoista. Merkkiaineiden nousu on harmiton ilmiö, joka tulee kuitenkin tunnistaa, ettei sen perusteella tehdä väärää diagnoosia sydäninfarktista tai sydänlihastulehduksesta.

Krista Merikukkaja Pentti Parhia.Krista Merikukka otti tutkimusnäytteen Paavo Nurmi Marathoniin osallistuneelta Pentti Parhialta. Kuva: Mikael Soininen

Maratonin juoksemiseen liittyy hetkellisesti hieman lisääntynyt sydäninfarktiriski, johon yleisin syy on sepelvaltimoiden äkillinen tukkeutuminen. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kardiologit tutkivat vuosi sitten Paavo Nurmi Marathonin juoksijoita tarkoituksena saada lisätietoja maratoniin liittyvistä sydänriskeistä.

MaraCat-tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka usein sydäninfarktin diagnostiikassa käytetyt merkkiaineet eli troponiinit nousevat poikkeaviksi ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Erityisesti selvitettiin, liittyykö juoksijoiden sydänperäisen troponiinitason nousu alkavaan sepelvaltimotautiin tai onko se yhteydessä hauraan valtimoplakin merkkiainepitoisuuksiin.

Tutkimuksen ensimmäisten tulosten mukaan sydänmerkkiaineina tunnettujen troponiinien taso nousi lähes jokaisella eli 95 prosentilla tutkituista 40 juoksijasta. Maratonin jälkeen mitatut arvot olivat keskimäärin kolmin- ja jopa yli viisinkertaiset infarktirajoihin verrattuna:

– Troponiinitasojen nousu raskaan fyysisen rasituksen jälkeen on asia, joka on vielä hiukan huonosti tunnettu lääkärikunnassa. Tämä on myös hyvä tietää niiden, jotka harrastavat raskasta kestävyysliikuntaa, että merkkiaineiden nousu on ohimenevä asia ja hyvälaatuinen ilmiö. Se voi kuitenkin johtaa väärään diagnoosiin sydäninfarktista tai sydänlihastulehduksesta. Tutkimuksemme mukaan nopeasti ohimenevät troponiinitason nousut eivät johdu sepelvaltimotaudista tai viittaa siihen. Nousu ei näytä aiheutuvan myöskään muun lihaksiston (luurankolihakset) ylirasituksesta, kardiologian professori, Tyks Sydänkeskuksen johtaja Juhani Airaksinen kertoo.

Juoksijoita tutkittiin jo ennen maratonia Tyks Sydänkeskuksessa, välittömästi maratonin jälkeen kilpailupaikalla sekä jatkotutkimuksissa Tyksin PET-keskuksessa, merkkiaineanalyysejä tehtiin myös Turun yliopiston biotekniikan laitoksella.

Keski-ikäisille yli 45-vuotiaille juoksijoille tehty tietokonekuvaus selvitti, että puolella heistä oli sepelvaltimoissa kalkkia. Sydänmerkkiaineen nousu ei heillä kuitenkaan liittynyt alkavaan sepelvaltimotautiin, eikä kertonut alkavasta sydänlihasvauriosta.

Uudella tutkimuskäytössä olevalla menetelmällä (skTnI) pystyttiin erottamaan kehon lihasmassan (luurankolihasten) sekä sydänlihaksen erittämät erilaiset troponiinit. Sydänmerkkiaineen nousu ei kuitenkaan liittynyt muiden lihasten rasittumiseen.

– Nuorilla troponiininousut merkkiainepitoisuuksissa olivat selvästi suurempia kuin keski-ikäisillä, kardiologi Tuomas Paana tutkimusryhmästä kertoo.

– Se tiedetään, että nousut merkkiainepitoisuuksissa ovat hyvin lyhytaikaisia. Ne palautuvat jo vuorokauden kahden sisällä päinvastoin kuin silloin, jos kyseessä on sydäninfarkti tai sydänlihastulehdus, jolloin troponiinitasot säilyvät korkeina pitempään.

Tutkimuksen toteuttaminen maratontapahtuman yhteydessä oli tutkimushenkilökunnalle mielenkiintoinen, mutta vaativa projekti. Yksi haaste oli se, että tutkittavat tulivat maaliin - milloin tulivat ja verinäytteet oli saatava nopeasti laboratorioon.

– Juoksun jälkeen näytteenotto ei ole aivan normaalia laboratoriotekniikkaa. Suonet ovat eri tavalla piilossa. Osa juoksijoista oli todella puhki, kun he tulivat maaliin. Paavo Nurmi Marathonin järjestäjät tekivät todella paljon meidän eteemme. Hyvin myös juoksijat tulivat jälkikäteen PET-keskukseen tutkimuksiin eri puolilta Suomea, Airaksinen kiittää.

Tutkimus on osa isompaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan eri syitä, miksi päivystykseen tulevien potilaiden sydänmerkkiaineet ovat koholla. Jatkotutkimuksena selvitetään myös, löytyykö troponiineista vielä erilaisia tai erikokoisia molekyylejä, jotka täsmentävät diagnooseja.

Tutkimustulokset on julkaistu International Journal of Cardiology lehdessä:

International Journal of Cardiology

Available online 7 August 2019

In Press, Journal Pre-proof

Teksti: Sini Silván

Muokattu : 8.10.2019 15:18
Luotu : 14.8.2019 12:54