​Medisiina D -monikäyttäjärakennus on otettu käyttöön Turun Kupittaalla 

Lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, Medisiina D -monikäyttäjärakennus on valmistunut. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu toimivat nyt saman katon alla, mikä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja synergiaedut. 

Kupittaalle keväällä valmistuneen Medisiina D -monikäyttäjärakennuksen avajaisia vietettiin 3.10.2018. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama rakennus on lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, joka palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarpeita. 

Medisiina D:n julkisivu.

Kuvassa: Medisiina D:n julkisivu.

Medisiina D kokoaa saman alan toimijat yhteisiin tiloihin. Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja monenlaiset synergiaedut. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja joustaviksi. 

– Medisiina D on keskeinen osa Turun terveyskampusta. Rakennus on malliesimerkki synergiatalosta, joka kokoaa yhteen kliinistä työtä sekä tutkimusta ja koulutusta tekevät toimijat yliopistosta, sairaanhoitopiiristä ja ammattikorkeakoulusta, toteaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen

Kaikilla kolmella toimijalla on omia tiloja, joiden lisäksi yhteiskäytössä on esimerkiksi info-, ravintola-, opetus- ja kokoustilat sekä osa laboratoriotiloista. Välinehuoltoon liittyvät tilat on keskitetty yhteen yksikköön aikaisemmista 15 toimipisteestä. Yhteiskäyttöisyys pienentää tilan ja resurssien tarvetta sekä tuo kustannussäästöjä. Kaikki käyttäjäryhmät olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa, ja jokainen ryhmä toi mukanaan toiveensa erityisvaatimuksista. 

Yhtäältä opetus ja työelämä ja toisaalta tutkimus ja kehitys sekä operatiivinen toiminta ovat Medisiina D:ssä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 600 ja opiskelee noin 1 500 henkilöä. 

Medisiina D mahdollistaa hoitoyksiköiden, laboratoriodiagnostiikan sekä yliopiston ja AMK:n tutkimuksen ja opetuksen entistä tiiviimmän yhteistyön. Toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan mahdollistaa esimerkiksi patologian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen prosessien sujuvoittamisen, paremman logistiikan ja toiminnan modernisoinnin. Medisiina D tarjoaa myös mahdollisuuden paremmin potilaan tarpeisiin kohdistuvaan täsmädiagnostiikkaan. Konkreettisia esimerkkejä ovat genetiikan yhteistyö ja yhteiset prosessit sekä patologian että hematologian kanssa, valottaa vastuualuejohtaja, ylilääkäri Antti Hakanen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. 

Välinehuollon tilat.

Kuvassa: Välinehuolto.

Turun AMK:lle Medisiina D tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia niin monialaiseen oppimiseen kuin muiden toimijoiden ja yritysten kanssa tehtävään soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhönkin. Samoin pystymme tuottamaan asiakkaille aiempaa laajempia ja laadukkaampia palveluja neljässä eri palvelukeskuksessamme, kertoo Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtaja Anne Isotalo.  

Medisiina D:n Flavoria-ravintolassa kehitetään uutta. Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Sodexo tutkivat yhdessä, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten ruokavalintoihin. Asiakkailla on myös mahdollisuus saada palautetta omasta syömisestään uudenlaisen sovelluksen ja älykkäiden ruokalinjastojen avulla. Tutkimusravintola ja moniaistitila Aistikattila aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa.  

Keittiö ja taukotila.

Kuvassa: Taukotila ja keittiö.

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Schauman Arkkitehdit Oy, ja pääurakoitsijana toimi NCC Suomi Oy. 

Rakennuksen sijainti sairaala-alueen ja yliopiston vanhojen, mutta myös tulevien rakennusten välissä ahtaalla monitasoisella tontilla asetti haasteita suunnitteluun, mutta loi samalla erinomaisia synergiaetuja ja yhteistyömahdollisuuksia talon käyttäjille. Sijainti muiden rakennusten keskellä johti siihen, että Medisiina D:n arkkitehtonisesti näyttävimmät osat löytyvät rakennuksen sisältä. Tilasuunnittelun vahva, värikäs konsepti pohjautuu lääketieteen eri aloihin ja sen ajalliseen kehitykseen. Kaikki käyttäjäryhmät osallistuivat rakennuksen suunnitteluun, ja talo on räätälöity heidän työprosesseihinsa ja erityisvaatimuksiinsa, huomioiden myös tulevaisuuden muuntojoustavuustarpeet, kertoo pääsuunnittelija, toimitusjohtaja Janne Helin Schauman Arkkitehdeiltä.  

– Rakennusta lähdettiin suunnittelemaan periaatteilla synergiaa, monikäyttöisyyttä ja joustavuutta. Nämä periaatteet toteutuivatkin mitä parhaimmin Medisiina D rakennuksen kohdalla. Lisäksi rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla tiivistäen lääketieteen kampusaluetta ja kaupunkirakennetta, sanoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n johtaja Aki Havia

Sisääntuloaula

Kuvassa: Sisääntuloaula.

Medisiina D:n toiminnot  

Turun yliopistollinen keskussairaala

Yhteensä 15 yksikköä muutti kahdeksasta rakennuksesta Medisiina D:hen

Laboratoriotoimialueen toimintoja kaikilta vastuualueilta:

Genetiikka ja SASKE (Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus)

Kliininen mikrobiologia

Patologia

Tykslab

Asiantuntijapalveluista:

Varsinais-Suomen välinehuolto

 

Turun yliopisto

Bakteriologia, immunologia ja virologia

Biotekniikka

Histologian palveluyksikkö

Patologian tutkimusyksikkö

Syöpätutkimuslaboratorio

Syövän molekyylilääketiede ja genetiikka

Tulevaisuuden ruokamaailma

Kliinisten taitojen opetus ja simulaatio-opetus

 

Turun ammattikorkeakoulu

Suun terveydenhuollon koulutus ja palvelut Studental

Bioanalytiikan koulutus ja palvelut TUASLab

 

Yhteiset toiminnot

Auria Biopankki (Tyks ja Turun yliopisto)

Luento- ja pienryhmäopetus (Turun yliopisto, Tyks ja Turun AMK)

Simulaatiotilat Health Campus Turku Simu Center (Turun AMK, Turun yliopisto ja Tyks)

Liikunta- ja toimintakykylaboratorio (Turun AMK ja Tyks Orto)

 

Palvelut

Ravintola Flavoria, Sodexo

Aulapalvelut

 

Teksti: Anita Rinne, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kuvat: Wellu Hämäläinen

Muokattu : 11.10.2019 13:54
Luotu : 3.10.2018 12:51