​Monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tuki- ja hoitoketju sujuvoituu konsultaatiotiimin avulla

Monialaisempaa tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren asianhoitoa saadaan nopeutettua ja hoitoketjua jouhevoitettua terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten muodostaman arviointi- ja konsultaatiotiimin avulla. Usein vältytään myös lapsen lähettämiseltä erikoissairaanhoidon piiriin. Hyväksi havaittu toimintamalli on tarkoitus yhdenmukaistaa 2022 mahdollisimman monessa Varsinais-Suomen kunnassa.

Varsinais-Suomen kunnissa erittäin hyvin vastaanotettu toimintamalli lasten ja nuorten monialaiseen tukeen on konsultaatio- ja arviointitiimi, joka koostuu terveystoimen, sosiaalitoimen ja sivistystoimen ammattilaisista.

Tiimi kokoontuu parin viikon välein palaveriin, jossa mietitään yksilöllisesti ja perhekeskeisesti tarvittavia tukitoimia ja tutkimuksia sekä sovitaan niiden järjestys, jotta lapsen tai nuoren elämässä oleva haaste saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja lähellä.

Varsinainen kuntoutus- tai muu verkostopalaveri pidetään yhdessä perheen kanssa erikseen sovitusti, kun kaikki tutkimukset ovat valmiina.

Tiimiä vetää alueen perusterveydenhuollon lääkäri neuvolasta tai koulusta ja koordinaattorina toimii alueen terveydenhoitaja.

– Muita asiantuntijoita tiimissä ovat esimerkiksi terapeutit, psykologi ja sosiaalitoimen edustaja. Erikoissairaanhoidosta on aina mukana avopediatri niin sanottuna ESH-konsulttina, avopediatrian vastuulääkäri Minna Aaltonen Tyksin lasten ja nuorten klinikalta kertoo.

– Kun tiimissä on perustason lisäksi mukana erikoissairaanhoito, integraatio toteutuu mallissa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Mallissa toteutuu kaikin tavoin vahvasti koko sote-uudistuksen tavoite, lisää sote-rakenneuudistushankkeen palveluketjut ja kokonaisuudet (PKPK) -projektiryhmiä vetävä Susanna Laivoranta-Nyman Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Monialaisuuden tärkeys kokonaisvaltaisessa arvioinnissa huomattiin jo varhain

– Alun perin toiminta alkoi vuonna 2017, kun avopediatriatoiminta laajeni Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Tuolloin se pohjautui neuvola- ja kuntoutustiimeihin, mutta vuosien aikana toimintaa on kehitetty ja muokattu nykyiseen malliin, kertoo Minna Aaltonen.

– Heti alussa huomattiin sivistys- ja sosiaalipuolen tärkeys tässä työssä, ja sitä yhteistyötä lähdettiin kehittämään. Vuoropuhelu eri toimialojen välillä lisäsi tuntemusta toisten toimintatavoista ja yhteinen kieli löytyi melko helposti. 

Minna Aaltonen on ollut vuoden 2021 mukana myös PKPK lapsi- ja perhepalveluiden -projektiryhmässä kehittämässä toimintaa edelleen. Hankkeen tuella hän on käynyt esittelemässä toimintaa laajasti Varsinais-Suomen kunnissa, jossa avopediatrimalli ja monialainen tiimityö eivät vielä ole käytössä. Malli on otettu vastaan hyvin.

– Nyt mukaan tulevat ainakin Parainen, Uudenkaupungin alue ja Pöytyä–Aura. Loimaan kanssa työ alkaa alkuvuonna 2022, Aaltonen listaa.

Vuodesta 2017 alkaen monialaisessa avopediatriatoiminnassa mukana ovat olleet Naantali, Raisio, Rusko, Vahto, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Lieto, Paimio, Sauvo, Salo, Somero ja 2019 lähtien Kemiönsaari. Muuten vastaavaa avopediatriatoimintaa järjestää omana toimintanaan Kaarinan kaupunki.

– Itse toimin avopediatrina Naantali, Masku, Nousiainen, Mynämäki -alueella ja olen siellä tiimeissä mukana vakituisesti. Kemiönsaaren tiimin jaan toisen avopediatrin, Heli Silvennoisen, kanssa. Lisäksi olen kaikkien uusien kuntien konsultti tiimin kehittämisessä ja käyntiin saattamisessa, kertoo Aaltonen.

Vuoden 2022 aikana tavoitteena on yhdenmukaistaa toiminta mahdollisimman monessa kunnassa. 

Yhteistyöstä tukea myös ammattilaisen jaksamiseen

Monialaisessa tiimissä ammattilaiset saavat mahdollisuuden pohtia ja jakaa ajatuksia kokonaisvaltaisesti, mikä auttaa lasta, nuorta ja koko perhettä, mutta samalla myös ammattilaista päätöksenteossa sekä omassa jaksamisessa.   

– Kyllä alkuun pääseminen vaatii toki satsausta. Esimiesten on annettava työntekijöille aikaa oppia uusi työtapa ja varata sitä varten kalenterista sovitut ajat. Ammattilaisistakin tämä saattaa alkuun tuntua työläältä, mutta muutamien kuukausien jälkeen mallin toimivuus aukeaa ja työ helpottuu, Minna Aaltonen kertoo.

– Kenenkään ei tarvitse miettiä vaikeita asioita yksinään, kun suunnitelma tehdään yhdessä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun heidän lastensa asioita miettivät eri alojen ammattilaiset tiiminä. Muistan viiden vuoden ajalta vain alle 10 perhettä, jotka eivät ole antaneet lupaa lapsensa asioiden käsittelyyn, ja monialaista tukea tarvitsevia perheitä on paljon, Aaltonen summaa.

Muokattu : 21.12.2021 10:24
Luotu : 21.12.2021 10:11