Omaoloon koronavirustaudin kansallinen oirearvio

Koronavirukseen (COVID-19) liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi kaikissa terveydenhuollon kanavissa: puhelinpalveluissa, terveysasemilla ja yhteispäivystyksissä.  Jotta kaikille Suomen asukkaille olisi tarjolla luotettavaa ja säännöllisesti päivittyvää informaatiota sekä mahdollisuus rauhoittaa huoltaan tartunnasta silloinkin, kun se on aiheetonta, on Omaoloon avattu koronavirustaudin oirearviokysely.

Koronavirustaudin oirearvio on lääkintälaitedirektiivin mukainen lääkinnällinen laite ja se on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa.

Kyselylomake mahdollistaa yhdenvertaisen palvelun ajasta ja asuinpaikasta riippumatta. Asukas saa nopeasti luotettavan tiedon omasta tilanteestaan ja tarvittaessa ohjauksen suoraan oikealle ammattilaiselle. Kriittisten oireiden toimintasuosituksissa ohjataan soittamaan Päivystysapu 116117 -palveluun tai oman alueen terveysneuvontaan. Kiireellisessä hätätilanteessa aina 112. Lievemmissä oireissa palvelu antaa itsehoito-ohjeita ja muuta neuvontaa. Samaan aikaan saadaan puhelinruuhkaa ja ammattilaisten työkuormaa kevennettyä. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittää hoitoa niille, jotka sitä kipeimmin sillä hetkellä tarvitsevat.

Koronavirustaudin oirearvio on saatavilla kaikille Suomen asukkaille, suomeksi ja ruotsiksi, myös niillä alueilla missä Omaoloa ei ole vielä otettu ammattilaisten käyttöön.  Oirearviokyselyn toimintasuositukset ovat kansallisia ja niitä on täydennetty paikallisilla ohjeistuksilla, kun yhteydenotto ammattilaiseen on tarpeen. 

Lomakkeen tavoitteina on:

  • varmistaa voimakasoireisten hoitoon pääsy,
  • ohjeistaa sairaaloissa tai hoivayksiköissä työskenteleviä henkilöitä laitosepidemioiden välttämiseksi,
  • saada iäkkäät ja riskiryhmään kuuluvat ammattilaisten ammattilaisen puhelimitse tehtävään arvioon keskivaikeissa oireissa sekä
  • ohjata kotikaranteeniin ne henkilöt, joilla on suurehko taudin ennakkotodennäköisyys.

Vakuutuksena lääkinnällisen laitteen vaatimusten täyttämisestä palvelussa näkyy CE-merkintä. Oirearvion sisältö ja päättelylogiikka on toteutettu yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin ja THL:n kanssa. Sisällön päivittämisestä vastaa Kustannus Oy Duodecim. Lomakkeen tietoja päivitetään aina tilanteen muuttuessa.

Koronavirus huomioitu kattavasti koko Omaolossa

Koronavirustaudin oirearvioon ohjataan selkeästi Omaolo .fin eri osioissa. Lisäksi koronavirustaudin oireisiin liittyvissä muissa oirearviolomakkeissa, esimerkiksi hengitystietulehduksen oirearvio, on toteutettu koronavirustautiin liittyviä erillisiä ohjauksia.

Lisätietoja:

Omaolo.fi on kansallinen, julkisen sektorin, sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään terveyttäsi ja hyvinvointiasi yhdessä ammattilaisten kanssa. Omaolo tavoittaa jo yli puolet Suomen asukkaista. Palvelu on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue täältä alueet, missä Omaolo on käytössä » (sotedigi.fi/omaoloalueet)

Omaoloa kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien sekä SoteDigi Oy:n kesken. Palvelun levittämisestä vastaa SoteDigi Oy.

Tutustu ja lue lisää:
Omaolo.fi »

Muokattu : 16.3.2020 16:39
Luotu : 16.3.2020 16:37