​Paimion parantolan tulevaisuutta selvitetään valtion tuella

Paimion parantolan kohtaloa ratkotaan valtionhallinnon kanssa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä ja sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo sekä ministerit Annika Saarikko, Sampo Terho ja Kimmo Tiilikainen neuvottelivat parantolan tulevaisuudesta 30.1.2019.

– Pääsimme Paimion parantolan tulevaisuuden osalta taas yhden askelen eteenpäin tapaamisessamme valtionhallinnon kanssa. Keskustelimme siitä, miten parantola voitaisiin säilyttää kulttuuriperintönä ja elävänä, toimivana ja kunnossa pysyvänä kiinteistönä, Setälä kertoo.

– Ministeriöiden tuella käynnistyy nyt selvitystyö, joka kirkastaa tulevan toiminnan mahdollisuuksia niin, että tuleva omistaja voi niistä ehkä hyötyä. Kiinteistön myynnissä ei nyt kiirehditä vaan odotetaan, mitä tuo selvitystyö tuo kevään mittaan esille, Setälä toteaa.

Myös Museovirasto osallistuu selvitykseen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nykyisin omistama, Alvar ja Aino Aallon suunnittelema Paimion parantola toimi sairaanhoitopiirin sairaalana vuoteen 2015 saakka. Tällä hetkellä parantolassa toimii vuokralaisena Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö.

paimion parantolan portaikko Kuvassa näkymä Paimion parantolan portaikosta (VSSHP:n arkistokuva).

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö julkaisivat 30.1.2019 tapaamisesta seuraava tiedotteen:

Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistetään selvitys

Ministerit Annika Saarikko, Sampo Terho ja Kimmo Tiilikainen tapasivat tänään (30.1.2019) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajia liittyen Paimion parantolan tulevaisuuteen. Tapaamisessa sovittiin Paimion parantolan tulevaa omistamista ja käyttöä koskevan selvitystyön käynnistämisestä.  

Sekä ministerit että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajat olivat tapaamisessa yksimielisiä siitä, että tavoitteena on löytää kohteen arvon kestävällä tavalla turvaava ratkaisu. Tätä koskevalle selvitystyölle tulee varata riittävästi aikaa. Ministerit totesivat tapaamisessa, että ratkaisun löytäminen on myös valtion kannalta tärkeää. Tämän vuoksi on perusteltua, että valtio on mukana tukemassa vastuullisen ja kestävän toimintamallin rakentamista.

Selvitystyön rahoittavat yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. Selvitystyötä koskevan toimeksiannon valmistelu käynnistetään heti. Selvitystyö toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Museoviraston kanssa. Selvitystyön aikana tullaan kuulemaan keskeisiä sidosryhmiä ja asiantuntijatahoja.

Selvitystyön tavoitteena on tuottaa pitkäjänteinen ja kestävä toimintamalli sekä liiketoiminnallisesti uskottava ja elinkelpoinen ratkaisu, joka turvaisi Paimion parantolan säilymisen ainutlaatuisena, modernia arkkitehtuuria edustavana kokonaisuutena. Selvitystyössä tulee myös tunnistaa Paimion parantolan merkitys ja sidosryhmät sekä kansainvälisesti, valtakunnallisesti että paikallisella ja alueellisella tasolla.

Paimion parantola on Alvar ja Aino Aallon läpimurtoteos ja kansainvälisesti tunnetuin rakennus.  Paimion parantola on suojeltu rakennussuojelulailla. Tämä ei kuitenkaan turvaa rakennuksen uniikkia irtaimistoa, jonka säilyminen osana interiööriä on oleellinen osa rakennuksen arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista arvoa.

Paimion parantola on ollut vuodesta 2004 lähtien Unescon maailmanperintökohteiden aieluettelossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lopetti Paimion parantolassa toimintansa vuonna 2015. Sairaanhoitopiiri käynnisti kohteen myynnin kesäkuussa 2018.

Linkki ministeriöiden tiedotteeseen.

 

Muokattu : 31.1.2019 12:14
Luotu : 31.1.2019 11:58