Parempaa hoitoa elämän loppuvaiheessa koko Varsinais-Suomeen

Elämän loppuvaiheessa hyvä hoito edellyttää nykyistä enemmän kotiin saatavaa sairaalatasoista hoitoa, palliatiivisen hoidon osaamista sekä riittävästi erityistason vuodepaikkoja.

kädet pitävät puhelinta, jossa vauvan kuva, taustalla hymyilevä ikäihminen.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden saatavuudessa on kuntien välillä isoja eroja. Tämä tuli selvästi esiin sosiaali- ja terveysministeriön koko maan kattavassa selvityksessä.

– Varsinais-Suomi ei ole tässä poikkeus. Perustason saattohoitoa on tarjolla kaikissa kunnissa, mutta erityistason hoidossa on puutteita ja alueellista epätasa-arvoa. Erityistason kriteerit täyttävää kotisairaalatoimintaa on tarjolla vain Turussa ja erityistason vuodepaikkoja niin ikään vain Turussa, Salossa ja Uudessakaupungissa, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Outi Hirvonen sanoo.

Parannusta tilanteeseen haetaan vuoden alussa alkaneen hankkeen myötä.

– Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella pyritään tuomaan erityistason palveluita potilaan kotiin tai hoitopaikkaan ja lisäämään henkilökunnan osaamista koko Tyksin erityisvastuualueella. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi hanke on käynnistynyt myös Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymässä, hankejohtajana toimiva Hirvonen kertoo.

Kotisairaaloiden toimintaa vahvistetaan

Kotisairaalatoiminnan kehittäminen on hankkeen yhtenä tavoitteena. Kotisairaala tarkoittaa, että potilaan kotiin tuodaan sairaalatasoista hoitoa, mikä lisää mahdollisuuksia pärjätä kotona saattohoitovaiheessakin.

– Kotisairaalan avustamana potilas voi asua kotona omaisten tukemana ja joskus yksinkin pitkään, jos ei kuolemaan asti, niin ainakin niin kauan kuin mahdollista. Tämä on usein myös ihmisen oma toive, projektipäällikkö, pitkään Turun kaupungin palliatiivista hoitolinjaa johtanut Satu Laine kertoo.

Turussa erityistason saattohoitoa tarjoavat kaupunginsairaalan saattohoidon tukiosasto, Karinakodin palliatiivinen osasto sekä kotisaattohoidon palvelut.

Kotisairaaloita on Varsinais-Suomen alueella laajasti ja ne toimivat varsin hyvin, mutta osasta pieniä kuntia kotisairaalat toistaiseksi puuttuvat. Vaativan oirehoidon tilanteissa potilaan hoitoon kaivattaisiin tueksi palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon kouluttautunut hoitotiimi, ja tätä tuen mallia pyritään hankkeen myötä kehittämään.

Tyksissä toimiva palliatiivinen keskus toimii osaamiskeskuksena, joka tarjoaa koulutusta ja konsultaatiotukea ammattilaisille.

– Vaikeahoitoiset oireet tai haasteellinen perhetilanne voivat olla peruste erityistason saattohoitoon. Tavoitteemme on kuitenkin kehittää ennen kaikkea perustason hoitoa niin, että jos henkilö asuu esimerkiksi yksityisessä hoivakodissa, häntä ei tarvitse tuoda sairaalaan, vaan hän saa hoitoa sinne missä asuu, Outi Hirvonen kuvaa.

Konsultaatiotukea potilaan luo

Liikkuvaa konsultaatiotukea tarjoavaan tiimiin rekrytoidaan parhaillaan työntekijöitä.

– Hankkeessa toimii kahden sairaanhoitajan ja yhden lääkärin tiimi. He voivat esimerkiksi sopia tapaamisen saattohoitoa tarvitsevan henkilön hoitopaikassa ja tavata hoitavan lääkärin sekä sairaanhoitajan. Käytämme hyväksi myös digitaalisen viestinnän keinoja, hankejohtaja Outi Hirvonen kuvaa.

Yli kuntarajojen liikkuva palvelu on samalla valmistautumista vuoden 2023 alussa aloittavaan hyvinvointialueeseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi erityistason saattohoitopalveluiden pitäisi olla kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä asuinkunnasta riippumatta.

– Tärkeimpänä tavoitteenamme on saada aikaan toimivat verkostot ja yhteistyötavat tänä vuonna, niin olemme valmiita hyvinvointialueen tuloon, Satu Laine sanoo.

– Onneksi kunnissa on paljon innostunutta väkeä, jotka ovat kehittäneet palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa viime vuosien aikana, Hirvonen lisää.

Koulutusta ammattilaisille

Saattohoitopassi on tuttu monelle alan ammattilaiselle. Maksuton, yhden opintopisteen laajuinen koulutus on kaikkien ulottuvilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Jatkokoulutusta ammattilaisille on tulossa vielä tänä vuonna.

– Pilotoimme Teamsia koulutusalustana Turun hyvinvointipalveluiden työntekijöille suunnatulla koulutuksella tänä keväänä. Koska kuolemaan liittyvä aihe on herkkä, odotan mielenkiinnolla ja hieman jännitykselläkin palautetta etäkoulutuksen onnistumisesta. Etuna on kuitenkin saada mukaan laaja osallistujajoukko, Laine kuvaa.

Syksyllä on luvassa koulutuksia, joihin voivat osallistua palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta kiinnostuneet sote-ammattilaiset kaikista Varsinais-Suomen kunnista.

Lisätietoa:

Palliatiivisen hoidon palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen Tyksin erityisvastuualueella; STM hanke vv. 2021–2023.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito: Palliatiivinen talo, Terveyskylä


Tekti: Suvi Vainio

Kuva Pixabay


Muokattu : 14.2.2022 13:45
Luotu : 14.2.2022 8:33